Sustainable Pension Investment Lab gelanceerd

Een groep betrokken bestuurders en experts op het terrein van pensioenen en beleggingen slaan op initiatief van Herman Wijffels (Sustainable Finance Lab/Universiteit Utrecht) en Marga Hoek (De Groene Zaak en Het Groene Brein) de handen ineen in het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL). Op persoonlijke titel willen de SPIL-leden de mogelijkheden onderzoeken en ideeën ontwikkelen voor een verdere verduurzaming van de belegging van de Nederlandse pensioengelden. Zij zullen daarbij ondersteund worden door de secretariaten van het Sustainable Finance Lab en De Groene Zaak.

De komende jaren zal de economie ingrijpend veranderen. De uitdagingen rond bijvoorbeeld klimaatverandering en grondstoffenschaarste zullen in hevigheid toenemen en ook de financiële sector en de pensioenbeleggingen raken. Een economische ontwikkeling die in sociaal en ecologisch opzicht niet duurzaam is, is dat uiteindelijk ook in financieel opzicht niet.
Inzicht is nodig binnen de sector (pensioenfondsbesturen, uitvoerders en hun adviseurs), bij kaderstellende instituties (politiek, ministeries, toezichthouders) en bij de deelnemers over de ingrijpende veranderingen die zich aandienen en de financiële gevolgen die deze kunnen hebben. Nodig is een concreet handelingsperspectief voor alle betrokkenen.
SPIL wil middels analyse en visievorming en in dialoog met alle betrokkenen dit inzicht ontwikkelen en verspreiden. SPIL heeft een open werkwijze die aansluit op bestaande initiatieven in binnen- en buitenland. Doel is een beweging die al op veel plekken op gang komt te voeden met nieuwe inzichten en ideeën en zo een inspirerend en versterkend netwerk te bouwen.

De leden van SPIL zijn:
Herman Wijffels (SFL/UU, voorzitter), Marga Hoek (De Groene Zaak en Het Groene Brein), Rob Bauer (ECCE/UM, ICPM), Erik Breen (Triodos IM), Eduard van Gelderen (APG), Erik van Houwelingen (ABP), Leonne Jansen (FNV, Pensioenfonds Zoetwaren en BPF Vervoer), Marleen Janssen Groesbeek (SFL/AVANS), Marcel Jeucken (PGGM), René van de Kieft (MN, Post NL), Claudia Kruse (APG), Fieke van der Lecq (Ecovisie), Jan Nijssen (Montae), Loek Sibbing (NLII), Rens van Tilburg (SFL/UU).

Share Button