Consument vindt duurzaam beleggen erg belangrijk maar is zelf terughoudend

Bron
Robeco

Aan de vooravond van de januaricorrectie was het vertrouwen van sparende en beleggende Nederlanders gestegen.* Dat blijkt uit het Robeco Nationaal Beleggingspeil, een onderzoek waarbij het sentiment rondom sparen en beleggen periodiek in kaart wordt gebracht. Bijna de helft bijna de helft van de respondenten (46%) geeft aan graag te willen dat Nederlanders meer duurzaam gaan beleggen in 2016, terwijl slechts 27% dat ook zelf van plan is te gaan doen.

Ten opzichte van de beginmeting van december 2014 is het peil vrijwel gelijk gebleven: 90 eind 2014 tegen 91 eind 2015. Het hoogste peil in 2015 werd in maart bereikt (102) en het laagste in september (85). In het vierde kwartaal vond een opleving plaats naar 91 in december, één punt hoger dan eind 2014.

Grillig verloop
De volatiliteit die de beurzen vorig jaar zo kenmerkte, is ook terug te vinden in het wat grillige verloop van de barometers van het Robeco Nationaal Beleggingspeil. Het vertrouwen van de Nederlandse belegger volgt echter grotendeels het verloop van graadmeter AEX, die in 2015 4% steeg. Daarnaast, zo stelt Léon Cornelissen, hoofdeconoom van Robeco, werken recente ontwikkelingen vaak onevenredig door in het bewustzijn van mensen. “Zo zullen de huidige beursontwikkelingen ook nog wel een tijdje doorwerken. Belangrijk is echter dat beleggers vasthouden aan hun langetermijndoelstelling. Ze moeten zich dus niet te snel laten ontregelen.”

Risico even belangrijk als rendement
Robeco stelde in het onlangs gehouden onderzoek – naast de standaardvragen om het sentiment te meten – ook een aantal specifieke vragen. Uit de antwoorden op die vragen blijkt dat beleggers evenveel oog zeggen te hebben voor risico als voor rendement. Daarnaast zijn kosten en reputatie van de aanbieder belangrijke factoren.

Toenemend bewustzijn
Cornelissen: “Als ik verder naar de uitkomsten van het onderzoek kijk, zie ik ook een ontwikkeling naar een toenemend bewustzijn op een aantal vlakken. Zo is niet alleen de oudere generatie zich bewust van het belang van duurzame grondstoffen, maar ook de groep jongere beleggers. Naast duurzaam gebruik van de aarde scoren duurzaamheidsthema’s als veiligheid en gezondheid hoog onder beleggers.”

Meer duurzaam beleggen
“Frappant is dat bijna de helft van de respondenten (46%) aangeeft graag te willen dat Nederlanders meer duurzaam gaan beleggen in 2016, terwijl slechts 27% dat ook zelf van plan is te gaan doen”, vervolgt Cornelissen. “ Daarbij speelt wellicht ook de achterhaalde gedachte, dat duurzaam beleggen over het algemeen minder oplevert dan een niet-duurzame belegging.”

Share Button