Social crowdfunder Lendahand groeit naar €5 miljoen mesokrediet

Bron
Lendahand

Lendahand is één van de snelst groeiende crowdfunders in Nederland en bereikte afgelopen week met 5 miljoen euro aan verstrekte leningen een nieuwe mijlpaal. Een jaar geleden ging de sociale crowdfunder door de grens van 1 miljoen euro. Een groei van 400%.

Met het verstrekken van kapitaal via crowdfunding biedt Lendahand ondernemers in opkomende economieën als Ghana, Mongolië en de Filipijnen een kans om te groeien. Het concept is eenvoudig: Nederlandse investeerders helpen een lokale ondernemer in een opkomend land met het vergroten van zijn omzet en het creëren van werkgelegenheid. Voor de uitlener levert het verstrekken van mesokrediet op jaarbasis een financieel rendement op van 3 tot 4 procent rente.

Enorme vraag

Eind 2015 won Lendahand de Financieel Product van het Jaar award van De Financiële Telegraaf. Oprichter Peter Heijen: “Onze groei laat zien dat er een enorme behoefte is bij Nederlanders om hun geld op een bewuste manier te investeren. Steeds meer mensen komen tot het besef dat het mes aan twee kanten snijdt als ze een deel van hun vermogen investeren in onze ondernemers: enerzijds dragen ze bij aan armoedereductie elders in de wereld en tegelijkertijd ontvangen ze een gezond rendement op dat vermogen. En nu de rente op spaarrekeningen onverminderd laag blijft, zoeken veel mensen naar alternatieven om te investeren. Ons maandelijkse volume groeit naar verwachting dan ook met 20% in 2016”.

Mesokrediet versterkt groei

Toegang tot krediet is voor ondernemers in opkomende economieën vaak zeer beperkt omdat ze niet bij reguliere banken terecht kunnen. Lendahand zoekt de oplossing in crowdfunding; het gezamenlijk financieren van projecten via internet. Peter Heijen: “We streven ernaar zo goedkoop mogelijke financiering te verstrekken aan MKB’ers in opkomende landen. We richten ons daarbij bewust op mesokrediet – het segment dat tussen microkrediet en bancaire leningen zit. Onze ondernemers kunnen met het verkregen kapitaal niet alleen zichzelf onderhouden, zoals bij microkrediet het geval is, maar ze kunnen de kansen in hun markt écht verzilveren, groeien en daardoor banen creëren. Op deze wijze kunnen we structureel armoede bestrijden.”

Share Button