DD Equity Fund bestaat 3 jaar

Het DD Equity Fund is jarig! Per 2 april 2016 bestaat het fonds 3 jaar. Sinds de start heeft het fonds een totaal rendement gerealiseerd van 27,7%* na kosten, hetgeen neerkomt op een gemiddeld rendement van 8,5%* per jaar. We zijn ons ervan bewust dat deze periode nog te kort is om van een echt track record te spreken, maar we zijn goed op weg om onze doelstelling te behalen van een gemiddeld jaarlijks rendement van 8% na kosten. We willen deze doelstelling behalen met aandelen in het fonds die voldoen aan strenge kwaliteitseisen, onze eigen schijf van vijf: koplopers op het gebied van duurzaamheid, een sterk bedrijfsmodel, een historie van stabiele winstgroei, een sterke balans en een aantrekkelijke waardering. Ook streven we naar een relatief laag risicoprofiel.

Sinds de start van het fonds heeft het DD Equity Fund een aantal mijlpalen behaald. Naast een verdrievoudiging van het fondsvermogen is het DD Equity Fund per 1 januari 2015 genoteerd aan Euronext. Met de beursnotering is het fonds dagelijks verhandelbaar. Ook is het fonds inmiddels te koop via een aantal banken en distributiekanalen waaronder ABN AMRO, Rabobank, Binck Bank, Alex, de Giro en NPEX. Op duurzaamheid heeft het DD Equity Fund de hoogste score gekregen van Morningstar, hiermee behoort het fonds tot de 10% meest duurzame aandelenfondsen wereldwijd

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor het DD Equity Fund is een Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het DD Equity Fund bevat kosten en risico’s. Raadpleeg hiervoor het prospectus.

Share Button