Voorgenomen fusie Theodoor Gilissen en Insinger de Beaufort

KBL European Private Bankers (KBL epb), het moederbedrijf van Theodoor Gilissen Bankiers, heeft een voorlopige overeenkomst met BNP Paribas Wealth Management gesloten voor de overname van Insinger de Beaufort. Na afronding van de overname heeft KBL epb het voornemen om Theodoor Gilissen Bankiers en Insinger de Beaufort als gelijken te laten fuseren.

Voordelen van een krachtenbundeling

Met de beoogde fusie van twee van ‘s lands oudste private banks ontstaat één van de sterkste pure play private banking spelers in de Nederlandse markt. Bestaande en nieuwe cliënten gaan profiteren van de schaalvoordelen die een krachtenbundeling oplevert. Zo zal de innovatie- en investeringskracht op het vlak van online service, beleggen en vermogensstructurering toenemen. Bovendien zal de nieuwe bank relevante expertise rondom vermogenszaken kunnen bundelen en de mogelijkheden van het Europese private banking netwerk van KBL epb kunnen benutten.

Handhaving van menselijke maat en kernactiviteiten

Na de fusie zal de nieuwe bank zich in de markt onderscheiden door haar compacte omvang waarin de menselijke maat een belangrijk uitgangspunt blijft van de dienstverlening. De sterk overeenkomstige culturele waarden, ontstaan uit de rijke tradities en het ‘boutique private banking’ karakter van beide banken, worden behouden. Naast private banking, blijven het bedienen van institutionele relaties en zelfstandige vermogensbeheerders tot de kernactiviteiten behoren. Het gezamenlijk vermogen onder beheer zal ruim 20 miljard euro bedragen.

Benodigd groen licht voor overname en fusie

Zowel de overname als de fusie zijn afhankelijk van de goedkeuring van relevante toezichthouders en overige stakeholders. Voor de overname is daarnaast het advies van de ondernemingsraad van Insinger de Beaufort nodig en voor de fusie het advies van beide ondernemingsraden. Op grond hiervan is het de verwachting dat de overname later dit jaar zal zijn afgerond en dat de beoogde fusie in de eerste helft van 2017 zal plaatsvinden. Tot die tijd blijven Theodoor Gilissen Bankiers en Insinger de Beaufort los van elkaar opereren.

Share Button