Klimaatverandering vraagt andere aanpak microfinanciering

Het weerbaar maken van ondernemers in ontwikkelingslanden waar klimaatverandering een grote rol speelt, is een belangrijk speerpunt van steeds meer ontwikkelingsinvesteerders. Ondernemers in Afrika of Azië worden momenteel geraakt door droogte of juist overstromingen. Door niet alleen microkredieten aan te bieden, maar ook spaar- en verzekeringsmogelijkheden, hebben ondernemers meer kans om een gezonde onderneming op te bouwen. Onder leiding van Jacobine Geel, voorzitter van ontwikkelingsinvesteerder Oikocredit Nederland, vindt vanmiddag een presentatie plaats over de laatste trends en ontwikkelingen in microfinanciering met als speerpunten de ‘plusbenadering’, inclusieve financiering en duurzaamheid. Sprekers zijn o.a. Ousmane Thiongane, de president van de Afrikaanse associatie van microfinancieringsinstellingen AFMIN, en Ging Ledesma, lid van Oikocredits Management Board.

Van microkrediet naar sparen en verzekeren

Traditioneel richt microfinanciering zich op het verstrekken van kleine leningen aan ondernemers.Steeds vaker worden ook andere financiële dienstenaangeboden, zoals betalen, sparen en verzekeren. Deze zogenaamde inclusieve financiering levert een belangrijke bijdrage aan het weerbaarder maken van ondernemers in ontwikkelingslanden. Thiongane ziet dat ondernemers zich sterker voelen en met meer vertrouwen ondernemen: “Sparen biedt ondernemers bijvoorbeeld de kans om een buffer aan te leggen voor een mislukte oogst. Met verzekeringsproducten kunnen ondernemers de kans om natuurrisico’s afdekken, wat zeker in Afrika van essentieel belang is.”

Plusbenadering

Een andere ontwikkeling is dat ontwikkelingsinvesteerders kiezen voor een ‘plusbenadering’, om zopartnerorganisaties op verantwoorde wijze hun activiteiten te laten groeien. Uit het vandaag gepubliceerde Sociale Impact Verslag blijkt dat Oikocredit ontwikkelingsinvesteerder koploper is op dit gebied. “Onze op maat gemaakte trainingen hebben grote waarde. Het maakt onze partners weerbaarder, wat belangrijk is juist vanwege de vaak lastige omstandigheden in ontwikkelingslanden.Zo geven we veel technische trainingen aan landbouwcoöperaties, waardoor hun oogstverbeterten hun risico verlaagt.”, aldus Ledesma.

Duurzaam

Tot slot is duurzaamheid steeds nadrukkelijker onderdeel van de activiteiten van ontwikkelingsinvesteerders. Zo heeft 59% van Oikocredit’s microfinancieringspartners een milieubeleid en is de duurzame-energie-portefeuille in 2015 met 89% gestegen.

Jacobine Geel pleit, naast het bieden van hulp na een natuurramp, voor het verminderen van klimaatverandering op de lange termijn. Geel: “Droogte en overstromingen heeft humane en economische rampspoed als gevolg, en dat willen we voorkomen. Ik zie grote kansen voor een instelling als Oikocredit, die er prat op gaat niet alleen het financiële, maar met name het sociale aspect en dus ook duurzaamheid mee te nemen in haar beleid.”

Het Sociale Impact Verslag is te vinden op https://www.oikocredit.nl/media/publicaties

Share Button