Verzekeraars niet open over investeringen

De tien grootste levensverzekeraars in Nederland zijn niet open over de bedrijven en landen waarin zij investeren. Vooral Allianz en Generali scoren ver onder de maat. Dit blijkt uit een rapport van de Eerlijke Verzekeringswijzer dat vandaag verschijnt.

Ruim twee derde van de Nederlanders vindt het belangrijk dat verzekeringsmaatschappijen transparant zijn over hun investeringskeuzes, zo blijkt uit een aanvullend opinieonderzoek dat de Eerlijke Verzekeringswijzer in juni van dit jaar liet uitvoeren door Motivaction. Het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer richtte zich op de mate van openheid die de verzekeraars geven over de bedrijven en landen waarin zij investeren en ook over zaken als klachtbehandeling, bonusbeleid en verantwoord beleggingsbeleid. Bij vijf van de tien onderzochte verzekeringsgroepen is het niveau van transparantie gemiddeld genomen onder de maat. Zij krijgen lage beoordelingscijfers, variërend van ‘onvoldoende’ (Achmea, Aegon), ‘ruim onvoldoende’ (Legal & General) tot ‘slecht of zeer slecht’ (Allianz, Generali). De overige vijf verzekeringsgroepen – APG (moederbedrijf van Loyalis), ASR, Delta Lloyd, NN Group en Vivat Verzekeringen – tonen meer openheid en scoren daarmee ‘matig’ tot ‘voldoende’. Ook zij zijn echter op belangrijke onderdelen onvoldoende transparant.

‘Het onderzoek laat goed zien dat geen enkele verzekeraar achterover kan leunen’, zegt Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Op alle fronten is meer openheid en verantwoording nodig, vooral waar het gaat om de concrete investeringskeuzes en de klachtbehandeling.’

Publieke opinie

Ruim twee derde (68%) van de Nederlanders vindt het belangrijk dat verzekeringsmaatschappijen transparant zijn over hun investeringskeuzes. Dit blijkt uit een opinieonderzoek dat de Eerlijke Verzekeringswijzer vorige maand liet uitvoeren door Motivaction. Uit dit onderzoek komt verder naar voren dat 63% van de bevolking graag zou zien dat verzekeringsgroepen een overzicht geven van de bedrijven waarin zij investeren, en dat 59% geïnteresseerd is in een overzicht van de bedrijven waarin de verzekeraars dat om principiële redenen niet doen. ‘Consumenten willen kunnen nagaan of een verzekeraar investeert in bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, grote milieuschade of de productie van controversiële wapens’, licht Bolten toe. ‘Dat zij transparantie belangrijk vinden, is logisch. Zes op de tien Nederlanders vindt het belangrijk dat verzekeraars met hun investeringen bijdragen aan een meer duurzame wereld, terwijl slechts zes van de honderd aangeven dit niet belangrijk te vinden.’

Alleen APG en Vivat Verzekeringen publiceren een volledige lijst van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, maar allebei doen ze dit slechts voor één investeringscategorie. Hoewel dit nog beperkt is onderscheiden zij zich hiermee op dit punt in positieve zin van de andere verzekeringsgroepen.

Klachtbehandeling

Mensen of gemeenschappen die schade ondervinden door activiteiten van bedrijven waarin verzekeringsgroepen investeren, kunnen bij vrijwel geen enkele verzekeringsgroep verhaal halen. Van de tien onderzochte verzekeraars is ASR de enige die aan niet-klanten de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen. In reactie op het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer zegde NN Group toe om in het komende jaar haar online klachtenloket ook open te stellen voor niet-klanten.

Download hier het rapport (pdf) en bekijk hier de resultaten van het opinieonderzoek

undefined

 

Share Button