Duurzaam beleggen pensioenfonds geen hoge prioriteit bij de Nederlander

Ruim zeven op de tien Nederlanders wil af van het huidige, collectieve pensioenstelsel. Uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson onder 1171 Nederlanders vanaf 18 jaar blijkt dat 42% de voorkeur geeft aan een individuele pensioenopbouw en 33% aan een combinatie van collectieve en individuele opbouw. Een kwart van de respondenten wil het collectieve pensioenstelsel in stand houden. Slechts 12% van de respondenten vindt duurzaam beleggen een belangrijk aspect van het pensioen.

Op dit moment kan een werknemer meestal niet kiezen bij welke pensioenuitvoerder het pensioengeld wordt ondergebracht. Dat kan onder andere een pensioenfonds of een verzekeraar zijn. Veruit de meeste Nederlanders willen in de toekomst zelf hun pensioenuitvoerder kiezen (75%). Als ze zelf hierover kunnen beslissen, kiest bijna de helft voor een pensioenfonds (47%). Met 18% is een bank als pensioenuitvoerder de op één na meest genoemde optie, hoewel het op dit moment voor banken wettelijk niet mogelijk is om pensioenuitvoerder te zijn.

Duurzaam beleggen geen prioriteit

In het onderzoek kwam naar voren dat Nederlanders graag zelf (ingrijpende) beslissingen over hun pensioen willen nemen. Maar als Nederlanders de vraag krijgen welke aspecten ze het belangrijkste aan hun pensioen vinden, noemt 71% in elk geval een gegarandeerd pensioen. De hoogte van het pensioen (58%) is een goede tweede. Hieruit valt de conclusie te trekken dat men zekerheid belangrijker vindt dan meer geld. Opvallend is ook dat solidariteit en duurzaam beleggen (12%) erg matig scoren. In de leeftijdsklasse 18-30 jaar vindt men duurzaam beleggen wel wat belangrijker (16%) dan in hogere leeftijdklassen.

Ook keuzevrijheid (33%) scoort relatief laag. Afgezet tegen solidariteit, vinden Nederlanders keuzevrijheid belangrijker.

Download het onderzoeksrapport (pdf)

grafiekabn

Share Button