Banken willen meer financieringsruimte voor de energiezuinigste woningen

Bron
NVB

Meer financieringsruimte voor de energiezuinigste woningen. Ouderen de mogelijkheid bieden hun zorgkosten te betalen zonder hun huis te verkopen. Circulaire bedrijven beter financierbaar maken door publiek-private samenwerking. Klimaatrisico’s integreren in financiële risicomodellen. Dit zijn enkele van de ideeën uit het discussiestuk ‘Sustainable Development Goals’ dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd.

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) gelanceerd. Het bedrijfsleven is wereldwijd gevraagd om bij te dragen aan de realisatie daarvan. Banken in Nederland hebben die uitdaging gezamenlijk opgepakt en vertaald naar ambities voor Nederland. De NVB roept iedereen op om zijn of haar visie te delen over de bijdrage van de bankensector aan duurzame ontwikkeling. Binnenkort start daarvoor een openbare consultatie.

Toekomstideeën

 • Verduurzaming versnellen

  Banken leveren hun aandeel in de vergroening van vastgoed door klanten te stimuleren hun panden te verduurzamen. Op de particuliere woningmarkt kan dit versneld worden door de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) te verruimen voor nul-op-de-meter huizen. Voor particulieren die geen extra hypotheek kunnen of willen nemen voor verduurzaming ontwikkelen de banken een alternatieve, ‘gebouwgebonden’ financieringsvorm.

 • Ouderen langer zelfstandig
  Banken willen door vernieuwende financiële dienstverlening beter tegemoetkomen aan de wens van hun klanten om tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis te wonen. Dat kan bijvoorbeeld door geldstromen voor wonen, zorg en pensioen flexibeler te kunnen inzetten voor specifieke behoeften. Banken gaan hierover in gesprek met (zorg)verzekeraars, pensioenfondsen en overheid. Ook zelf willen banken integraler gaan werken: als een huis wordt aangepast voor de oude dag, worden klanten gestimuleerd om ook kansen voor verduurzaming te pakken.
 • Expertise breder delen
  Banken constateren dat een financieel gezonde oude dag is niet langer gegarandeerd is. Daarom willen zij hun deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer niet langer voorbehouden aan vermogende klanten maar ook inzetten voor minder vermogende klanten (‘wealth management for all’).
 • Minister voor Klimaat
  De overheidsagenda voor de energietransitie is veelomvattend, complex en versnipperd over meerdere ministeries. Het instellen van een (programma-)minister voor klimaat zou een goed begin zijn voor stroomlijning. Intussen werken banken toe naar transparantie over ‘financed emissions’; oftewel de uitstoot die te relateren is aan de kerntaken van banken. Nederland kan alleen nationaal succesvol zijn door een actieve internationale speler te blijven. Ook een innovatieve, duurzame industrie heeft internationale waardeketens.

Dialoog en samenwerking

Banken gaan deze ideeën verder uitwerken in het Platform voor Duurzame Financiering van DNB. Daarin werkt de financiële sector samen met toezichthouders en overheid aan maatschappelijke vraagstukken. Belangstellenden zijn van harte welkom om via de openbare consultatie te reageren. Deze opent binnenkort op de website van de NVB. De NVB zal van de resultaten hiervan verslag doen en kijkt uit naar de innovatieve samenwerkingsvormen die hier mogelijk uit ontstaan.

Share Button