Nieuwe drie-in-een-regeling ‘Duurzaam Thuis’ van start in Limburg

Eigenaar-bewoners of huurders van een bestaande koop- of huurwoning in de provincie Limburg kunnen voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van hun woning de nieuwe stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. Ook de kosten voor het verwijderen van asbest mogen meegefinancierd worden als het gaat om voorbereidende maatregelen om levensloop- en/of duurzame maatregelen te treffen.

Duurzaamheidsmaatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp of het aanbrengen van gevel- of dakisolatie. Levensloopbestendigheid betreft  woningaanpassingen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, zoals het vergroten van de deurbreedte, verwijderen van drempels  of zelfs het realiseren van een mantelzorgwoning op het eigen perceel.

Succesvol vervolg

Deze lening is een samenvoeging van de stimuleringsregeling levensloopbestendigheid en de succesvolle duurzaamheidslening, waarvan er inmiddels bijna 5.000 zijn verstrekt. Daan Prevoo, gedeputeerde voor Energie: “Dat komt neer op een bedrag van ongeveer € 40 miljoen aan verstrekte leningen. Hiermee is bijna 120.000 gigajoule energie opgewekt, ruim 10.000 ton CO2 bespaard en circa 190 werkplekken aan werkgelegenheid gecreëerd. Een enorme versnelling ten opzichte van de afgelopen jaren. Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen zijn maatschappelijke ambities die investeringen vergen. Daarbij kunnen Limburgers vanaf heden nóg meer ondersteuning krijgen.’’
Voor de regeling Duurzaam Thuis is ruim 70 miljoen euro beschikbaar.

Aanvragen

Via www.limburg.nl/duurzaamthuis kunnen eigenaar-bewoners of huurders de lening aanvragen. Hier staan de voorwaarden en kan het aanvraagformulier gedownload worden. Ook rekenvoorbeelden en stimuleringsmaatregelen worden beschreven.

Feestelijke verstrekking 5.000ste lening

Binnenkort wordt de 5.000e lening verstrekt en daar staat de provincie uitgebreid bij stil. Meer info volgt op korte termijn.
Share Button