Reactie Legal & General Nederland op uitkomst Eerlijke Verzekeringswijzer

Legal & General Nederland bevestigt het belang om als financiële instelling bij te dragen aan het welzijn van haar klanten alsmede van de samenleving in haar geheel. Legal & General Nederland tracht op een maatschappelijk verantwoorde wijze met aandacht voor mens en milieu haar activiteiten in te richten. Suggesties voor verdere verbeteringen worden bij Legal & General Nederland altijd serieus genomen.

CONTROVERSIËLE WAPENS

De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft het beleggingsbeleid van financiële instellingen onderzocht en daarbij gekeken naar beleggingen in bedrijven die controversiële wapens produceren.

Onderzoek heeft betrekking op beleggingsbeleid in UK

Bij het onderzoek heeft de Eerlijke Verzekeringswijzer uitsluitend gekeken naar het beleggingsbeleid van Legal & General Group in het Verenigd Koninkrijk. Legal & General Nederland is weliswaar onderdeel van de Legal & General Group, maar in Nederland voert Legal & General Nederland een geheel onafhankelijk beleggingsbeleid. Wij hebben de Eerlijke Verzekeringswijzer al meerdere malen gewezen op dit belangrijke verschil. Door de uitkomsten over Legal & General Group te publiceren, is de berichtgeving onvolledig. Hierdoor roept de berichtgeving onnodig vragen op bij de Nederlandse verzekerden.

Beleggingsbeleid Legal & General Nederland

Legal & General Nederland vindt de ontwikkeling van controversiële wapens onwenselijk en belegt om deze reden niet in ondernemingen die controversiële wapens produceren.

Legal & General is langs twee wegen betrokken bij beleggen

Legal & General Nederland is op twee manieren betrokken bij beleggen.

  1. De verzekeringsmaatschappij belegt zelf.
  2. Zij voert in opdracht van haar verzekerden beleggingen uit.

1.    Eigen beleggingen nooit in controversiële wapens

Vanuit het eigen vermogen van Legal & General Nederland wordt in aandelen, staatsobligaties en bedrijfsobligaties belegd. De belegging in aandelen zijn belegd in het aandelenfonds Northern trust ESG Index Equity Fund. De wapenproducenten die door Eerlijke Verzekeringswijzer zijn onderzocht staan op de Exclusielijst  van dit fonds. Dat betekent dat het fonds dus geen posities heeft in wapenproducenten. Bij de keuze van bedrijfsobligaties hanteert Legal & General Nederland de zogenaamde Noorse uitsluitingslijst die erop gericht is controversiële beleggingen tegen te gaan. Klik hiervoor meer informatie over deze uitsluitingslijst: Specifiek voor het uitsluiten van controversiële wapens hanteert Legal & General Nederland de indicatieve uitsluitingenlijst ten aanzien van het investeringsverbod in clustermunitie van de AFM. Deze bedrijven staan op de Risicoradar 2017.

2.    Beleggingen door verzekerden

Klanten van Legal & General Nederland met een beleggingsverzekering of een pensioenverzekering kunnen zelf aangeven op welke wijze hun premies moeten worden belegd. Legal & General biedt hiervoor de keuze uit een groot aantal fondsen aan. Klanten kunnen kiezen voor de gebruikelijke fondsen, maar ook voor specifieke, ’groene’ fondsen. Legal & General geeft zo goed mogelijk voorlichting over deze fondsen, maar het is uiteindelijk de klant zelf die de keuze voor één of meer fondsen maakt.

Conclusie

Legal & General Nederland belegt niet in aandelen, fondsen of obligaties op het gebied van controversiële wapens. De klanten van Legal & General Nederland lopen derhalve geen enkel risico dat hun verzekeringspremie ongewild wordt belegd in dergelijke fondsen.

Share Button