Nieuwe NN IP-methode voor beleggen in de Sustainable Development Goals van de VN

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) zorgen voor een solide koers naar waarde creatie voor samenleving en aandeelhouders: investeren in een betere wereld bij gezonde financiële rendementen. • Niet alle SDG’s zijn echter even goed belegbaar. Daarnaast is de beschikbaarheid van prestatie-indicatoren (KPI’s) van de SDG’s nog te beperkt voor beleggingsdoeleinden. • NN Investment Partners (NN IP) heeft een methode ontwikkeld waarmee de bijdrage van bedrijven aan de SDG’s kan worden beoordeeld en volgens de SDG’s kan worden belegd. • NN IP past deze methode reeds toe, en belegt volgens de Global Sustainable Opportunity strategie in SDG’s. De strategie biedt een grote exposure naar de SDG’s alsmede engagement met bedrijven over hun bijdragen aan de SDG’s.

De Verenigde Naties hebben een reeks van 17 ambitieuze SDG’s geformuleerd om de wereld te verbeteren (Figuur 1). Deze variëren van het tegengaan van armoede (SDG 1) tot de levering van schone en betaalbare energie (SDG 7). De SDG’s hebben tot veel discussie geleid, maar tot nu toe nog weinig concrete beleggingsstappen opgeleverd. Vaak weten beleggers namelijk nog niet goed hoe ze met de SDG’s moeten omgaan.


Figuur 1: De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Bron: United Nations (g.d.)

Niet alle SDG’s zijn even belegbaar. De beleggingsmogelijkheden zijn niet bij alle SDG’s even duidelijk en er is nog te weinig informatie over hun KPI’s beschikbaar om op basis daarvan weloverwogen te beleggen. NN Investment Partners (NN IP) heeft een pragmatische methodiek ontwikkeld om de bijdrage van bedrijven aan deze SDG’s te beoordelen met plussen, nullen en minnen*.

Deze methodiek is eenvoudig en wordt al toegepast, op basis van de beschikbare bedrijfsgegevens. Dit stelt NN IP in staat om de exposure van bedrijven naar de SDG’s en daarmee de beleggingsmogelijkheden in de SDG’s te beoordelen. De NN Global Sustainable Opportunities strategie past de methode toe om in de SDG’s te beleggen (zie de exposures per SDG in Grafiek 1). Dat is op basis van de overtuiging dat we kunnen investeren in een betere wereld bij gezonde financiële rendementen. De methode biedt investeerders de mogelijk om in de SDG’s te beleggen. Ook doet het engagement met bedrijven om hun bijdragen aan de SDG’s te verbeteren.


Grafiek 1: de exposure van onze NN Global Equity Impact Portfolio fund per SDG. Source: NN IP.

Huub van der Riet, Lead Portfolio Manager, Impact Investing bij NN Investment Partners:

“Beleggen in SDG’s is om meerdere redenen gunstig. Ten eerste kunnen beleggers door volgens de SDG’s te beleggen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het is inspirerend om een portefeuille samen te stellen met bedrijven die zich inzetten voor het verbeteren van de wereld door de SDG’s te volgen. We richten ons specifiek op bedrijven die innovatieve oplossingen en aantrekkelijke financiële en maatschappelijke rendementen bieden. Ten tweede biedt beleggen aan de hand van SDG’s aan vermogensbeheerders beleggingsmogelijkheden die aansluiten bij de behoeften van hun klanten. Bovendien kan beleggen in deze doelstellingen, naast de maatschappelijke waarde, grote financiële waarde voor de aandeelhouders opleveren, omdat het gaat om investeringen in bedrijven die oplossingen bieden voor en bijdragen aan de SDG’s.”

Willem Schramade, Senior Portfolio Manager, Impact Investing bij NN Investment Partners, vult aan:

“De meest interessante SDG’s om in te beleggen zijn de doelstellingen die tot grote veranderingen kunnen leiden, en waar bedrijven echt een verschil kunnen maken. Toonaangevende bedrijven die nieuwe oplossingen creëren voor de gezondheidszorg (SDG 3), stimuleren bijvoorbeeld de vertaling naar duurzame energie (SDG 7), en/of zorgen voor baanbrekende innovaties (SDG 9) en duurzame producten en diensten (SDG 12).”

De volgende stap is meten hoe groot de bijdrage van elk afzonderlijk bedrijf aan de SDG’s is, zodat bijdragen met elkaar kunnen worden vergeleken. NN IP verwacht dat de impact-rapportage van bedrijven in de komende jaren fors zal verbeteren. Er zullen impact-ratings komen. De kans is echter groot dat deze maar tot op zekere hoogte bruikbaar zullen zijn, omdat ze op meerdere manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Beleggers zullen verder moeten kijken dan de ratings en zich moeten verdiepen in de impact-doelstellingen en -resultaten van bedrijven. De ontwikkelde methodiek van NN IP kan hierin een rol vervullen.

* Plussen (waar duidelijk positief), nullen (waar insignificant) en minnen (waar duidelijk negatief).