Futureproof community vindt duurzame (financiële) oplossingen voor vastgoedvraagstukken

Het Green BuildInvest Initiative (GBI) lanceert 13 april een programma waarin een groep van vooraanstaande investeerders, projectontwikkelaars, banken, gemeenten, woningcorporaties en eigenaren van commercieel vastgoed, openbare instellingen en bouwbedrijven aan elkaar verbonden worden met De Agenda voor de Gebouwde Omgeving. Doel is te komen tot partnerships waarbij vastgoedvraagstukken een duurzame oplossing vinden. Met de Futureproof community van MVO Nederland vinden partijen elkaar, ontdekken en ontwikkelen zij duurzame vernieuwingen in de vastgoedsector om zo te komen tot vruchtbare samenwerkingen.

In een middagprogramma tijdens Building Holland in de RAI worden twee vraagstukken gepresenteerd. Dagvoorzitter Dorine Putman-Devilee, introduceert deze middag eveneens het Platform Energy Efficiëntie Financials (PEEF) dat tot doel heeft de kennis van banken in verduurzaming van gebouwen met elkaar, lokale initiatieven, bouwers en installateurs te delen. De Agenda voor de Gebouwde Omgeving is vanaf nu actief.

“Stakeholders en partijen worden online gelinkt en vinden elkaar offline tijdens expertmeetings en een congres dat we eind dit jaar organiseren,” vertelt Esther Ruijgvoorn, programmamanager van het Green BuildInvest Initiative. “Met het aanbrengen van vraagstukken wordt de community uitgedaagd in het vinden van duurzame oplossingen. De output wordt gedeeld met de Nederlandse overheid en de Europese Unie. We werken hierin nauw samen met MVO Nederland; zij hebben de juiste contacten in de branche en de kennis en ervaring om goede matches te maken. We zijn net van start, maar ervan overtuigd dat de site zich snel zal vullen met concrete vraagstukken en efficiënte en verrassende oplossingen.”

Vraagstuk 100.000 zonnepanelen

Investeren in zonne-energie heeft voor alle partijen gunstige financiële gevolgen. Voor de investeerder, de overheid en de huurder en niet in de laatste plaats onze maatschappij. De huursector loopt fors achter met PV panelen bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen t.o.v. de particulieren. Omdat deze sector 43,5% van de woningmarkt vertegenwoordigt, is investeren in duurzame energiebronnen maatschappelijk en financieel lonend. INNAX en Finance Ideas hebben het PV woningfonds in het leven geroepen. Huurders, verenigd in een energie coöperatie, kunnen met gelden uit het fonds lucratief investeren in zonnepanelen. De huurder betaalt “zonnehuur” voor het gebruik van de zonnepanelen, maar verdient dit meer dan terug via de teruggave van de energiebelasting en de btw op de opgewekte stroom. Deze collectieve verduurzaming krijgt ook een sociale dimensie; de huurdersbetrokkenheid wordt vergroot. Het doel is om 100.000 zonnepanelen te bestellen voor huurders in 2017. Door het aanbrengen van dit vraagstuk op futureproof.com zoeken zij naar woningcorporaties en commerciële verhuurders die deze uitdaging aan willen gaan i.s.m. INNAX en Finance Ideas.

Abonnement op verduurzamen bestaande woningvoorraad

In het Energieakkoord (2013) is energiebesparing door huishoudens een belangrijk onderdeel. In de praktijk gaat verduurzaming gepaard met grote investeringen. Het Woning Abonnement (WOAB) is voor woningeigenaren die duurzaam en comfortabel willen wonen, maar niet kunnen of willen investeren in duurzame maatregelen. Met een vast bedrag per maand – en een garantie dat de getroffen maatregelen succesvol zijn – worden de kosten voor de verbouwing binnen 10, 15 of 20 jaar afgelost. Het initiatief draait succesvol in Overijssel, het doel is om het project op te schalen tot landelijk niveau. Via futureproof.community zoeken de initiatiefnemers naar financieringsvormen.

Over het Green BuildInvest Initiative

MVO Nederland en Green BuildInvest bouwen gezamenlijk aan het Green BuildInvest Initiative; een daadkrachtig netwerk rondom duurzaam bouwen en verbouwen. De online community is het voornaamste communicatiekanaal tussen participanten van het netwerk, zijnde de stakeholders, vastgoedontwikkelaars en overheid. De community stuurt aan op betrokkenheid bij duurzame vastgoedoplossingen en draagt bij aan dit project dat wordt gesponsord door de Europese Commissie. De community zorgt aan het einde van het traject voor een blauwdruk waarmee andere Europese landen een soortgelijk initiatief op kunnen starten om de investeringen in duurzaam vastgoed te vergroten.

Share Button