SolarCity-deal nieuwe stap in beleggingen duurzame energie PGGM

PGGM bestrijkt nu groot deel van het spectrum bestaande duurzame energieproductie en –consumptie, schrijft Erik van de Brake, Head of Infrastructure van PGGM.

De overeenkomst met SolarCity, waarbij PGGM belegt in een grote portefeuille zonne-energiesystemen, is een nieuwe schakel in een keten van beleggingen in duurzame energie. PGGM Infrastructure zette in 2010 de eerste stap met een directe belegging in Walney, een off shore windpark in de Ierse Zee. De SolarCity-portefeuille brengt ons nu bij de eindgebruikers van alternatieve energie: 38 duizend Amerikaanse huishoudens.

PGGM verwacht met deze belegging minimaal twintig jaar een stabiel rendement te genereren voor de deelnemers van onze klanten, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dat rendement komt voort uit de periodieke betalingen die Amerikaanse woningeigenaren doen voor het gebruik van zonnepanelen die voor hen door SolarCity zijn geïnstalleerd.

Met deze transactie bestrijkt PGGM nu een groot deel van het spectrum van bestaande duurzame energieproductie en -consumptie. We hebben in de afgelopen jaren belangen genomen in de centrale opwekking van alternatieve energie, zoals wind- en zonneparken. Ons belang in warmtebedrijf Ennatuurlijk financiert de verduurzaming van de energievoorziening van tienduizenden Nederlandse huishoudens en ondernemingen, waarbij CO2-arme warmte naar de gebruiker wordt gebracht.

PGGM heeft ook belangen in ondernemingen die betrokken zijn bij de grootschalige toepassing van slimme meters, die een belangrijk onderdeel gaan vormen voor huishoudens om optimaal te gaan profiteren van de elektrificatie die onze samenlevingen de komende decennia zal ondergaan.

In de wetenschap (McKinsey-rapport 2016) dat een land als Nederland in 2040 zowel forse emissiereducties moet hebben gerealiseerd, als ook een 37 procent hogere elektriciteitsvraag, moet er ook back up-capaciteit zijn als zon en wind het laten afweten. PGGM heeft belangen in gastransport en -distributie, uitgaande van de rol die aardgas nog enkele decennia zal spelen in de overgang naar een low carbon samenleving waartoe ook Nederland zich in het klimaatakkoord van Parijs heeft verplicht.

Het McKinsey-rapport schetst in heldere taal welke drastische stappen nodig zijn om in 2050 uit te komen bij een economie die een 80 tot 95 procent lagere productie van broeikasgas heeft dan in 1990. Het tempo van de energietransitie zal hiervoor driemaal hoger moeten komen te liggen dan in de afgelopen dertig jaar.

Dat zal technologisch nog heel veel dynamiek geven – denk aan innovaties op het gebied van energie-opslag, zodat op de lange termijn uiteindelijk ook gasgestookte centrales kunnen worden uitgefaseerd, of aan innovaties met betrekking tot het opvangen en opslaan van CO2. Minstens zo belangrijk is dat de overheid een aanjaagrol heeft aangenomen. Katalysator is hier het Energieakkoord dat in 2013 werd gesloten, en inmiddels tot honderden afspraken en initiatieven heeft geleid in alle sectoren waar de energietransitie plaats vindt.

Nadat we als PGGM Infrastructure aanvankelijk met onze directe investeringsstrategie in individuele projecten belegden – te zien als losse puzzelstukjes in de verduurzaming van de energiemix – zien we nu dat overheidsbeleid steeds meer vorm krijgt, zoals in Nederland met het Energieakkoord. Daarmee vallen onze beleggingen meer en meer samen met integraal en coherent beleid dat de energietransitie stuurt.

Aansluitend bij beleid van overheden, zullen zich tal van mogelijkheden openen voor een directe infrastructuurbelegger zoals PGGM. Er ontstaan geografisch verschillende energiemixen, al naar gelang de natuurlijke omstandigheden en stimuleringsmaatregelen van overheden. Dat is gebeurd in Californië, waar een grote hoeveelheid zonuren gecombineerd met overheidsbeleid, heeft geleid tot grootschalige toepassing van solar voor particulieren.

In alle lange termijn energiescenario’s voor Nederland blijft zon wat achter bij wind. Daarnaast is in Nederland veel te verwachten van energiebesparing, het gebruik van restwarmte en de elektrificatie van huishoudens en vervoer. Wij zijn in staat om wereldwijd in de hele keten te investeren, voor een aantrekkelijk financieel rendement en een bijdrage aan een houdbare toekomst.

Share Button