Vermogensbeheerder ACTIAM sluit tabaksfabrikanten uit

Vermogensbeheerder ACTIAM sluit per direct tabaksfabrikanten uit van al haar beleggingsportefeuilles en indexfondsen. In navolging van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geeft ACTIAM hiermee verdere invulling aan de sociaal maatschappelijke thema’s binnen het verantwoorde beleggingsproces.

Tabak, adult entertainment en gokken  

Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij ACTIAM: “ACTIAM heeft als doel om met haar verantwoorde beleggingsbeleid bij te dragen aan een leefbare wereld. Nu, maar ook in de toekomst. Wij willen proactief bijdragen aan een positief toekomstbeeld. Daarin is geen plaats voor tabak, adult entertainment en/of gokken. Met het uitsluiten van tabak gaan we weer een stap verder met het vormgeven van het beleggingsbeleid rondom sociaal maatschappelijke thema’s.”

Impact investing    

Environmental, Social & Governance (ESG) criteria zijn het startpunt van het beleggingsproces van ACTIAM, het is geïntegreerd in de manier waarop de vermogensbeheerder belegt. ACTIAM hanteert een viervoudige benadering van ESG. Ten eerste zijn er regels op het gebied van uitsluiting. Zo wordt bijvoorbeeld niet belegd in producenten van clusterbommen. Ten tweede worden er bedrijven gezocht die zich houden aan algemene ethische principes zoals de principes van de UN Global Compact en de door de VN gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI). Verder heeft ACTIAM speciale ‘focusteams’ die zicht richten op de thema’s klimaat, water en land en tot slot doet ACTIAM aan impact investing.

Engagement ipv uitsluiting

Van der Putten: “We hebben grenzen gesteld op het gebied van onder meer mensen- en arbeidsrechten, milieu, corruptie en integriteit. Die grenzen willen we niet overschrijden, ook niet als dat in theorie meer geld oplevert. Het is soms een grijs gebied en daarom hebben we een lijst met uitsluitingen op verschillende gebieden. Meer dan in uitsluiten geloven wij echter in engagement, om door het aangaan van gesprekken bedrijven te bewegen beter te ondernemen om zo ook betere prestaties te boeken. Met het uitsluiten van bedrijven verlies je invloed en is het de vraag of dit helpt de gewenste verandering te veroorzaken. Bedrijven die worden uitgesloten missen de druk van de kritische aandeelhouder om hun leven te beteren. Bij tabak hebben wij echter niet de illusie dat engagement zal leiden tot een mooi, onschadelijk product.”

Share Button