ZonnepanelenDelen door de 5 miljoen euro crowdfunding

Al meer dan 3.250 huishoudens nemen het heft in eigen hand en zorgen dat zij zelf meer duurzame energie opwekken. Dit doen zij door te investeren in zonne-energieprojecten buiten het eigen huis. Via ZonnepanelenDelen zorgen deze ‘ZonneDelers’ dat geschikte daken voor zonnepanelen om worden gevormd tot zonnedaken. Met de succesvolle crowdfunding van Zonnedak Solar C is op ZonnepanelenDelen meer dan 5 miljoen euro financiering opgehaald voor 42 zonne-energieprojecten. Vele huishoudens hebben direct geïnvesteerd in deze zonne-energieprojecten, waardoor bijna 30.000 zonnepanelen extra mogelijk zijn gemaakt.

Veel verschillende organisaties hebben gebruik gemaakt van deze methode om een zonnedak te financieren. Van voetbalstadions, agrariërs tot scholen en zorghuizen. Organisaties die een dak hebben, maar niet het bedrijfskapitaal willen besteden aan branchevreemde investeringen, kunnen het eigen dak beschikbaar stellen aan derden. Huishoudens kunnen hierop inschrijven vanaf 25 euro en zo jarenlang profiteren van de zonne-energie.

Zonne-energie voor iedereen

Elke dag is ZonnepanelenDelen bezig om de energietransitie naar duurzaamheid te versnellen. Zonne-energie is nu voor iedereen bereikbaar, al vanaf 25 euro. Voor iedereen. Dit geldt dus ook voor huishoudens die zelf geen (geschikt) dak voor zonnepanelen hebben. Daarbij maakt het niet uit waar zij wonen of waar zij stroom afnemen.

Dak-eigenaren hebben zo de optie om te zorgen dat een zonne-energiesysteem op het eigen dak kan worden gefinancierd. Samen wordt het mogelijk gemaakt.

CO2-uitstoot besparing

Er is 4 miljoen kWh opgewekt door de zonne-energieprojecten die alle ZonneDelers mogelijk hebben gemaakt. Dat is door de hulp van ruim 3.250 huishoudens gebeurd. Zij hebben bijgedragen aan het voorkomen van 2 miljoen kilo CO2-uitstoot. Met het online komen van steeds meer succesvol gefinancierde projecten zullen deze cijfers snel oplopen.

Statistieken ZonnepanelenDelen

Alle zonne-energieprojecten zijn voor iedereen mee te kijken via de ZonneDelen app. Elk project heeft specifieke live online monitoring geïnstalleerd. Als een zonne-energieproject eenmaal draait, dan is de productie in bijna alle gevallen op of boven de verwachting, zoals dat is opgenomen in de businesscase van het zonne-energieproject.

Dat is tevens terug te zien in de uitkering van de zonnerente. Dit jaarlijkse proces heeft ZonnepanelenDelen al voor 25 projecten gedaan en nu naar duizenden ZonneDelers uitgekeerd. Dit gebeurt via de stroomrekening van de samenwerkende energieleverancier of de waarde van de zonnestroom wordt direct op de bankrekening gestort.

Een zonnedak of zonnepark realiseren lijkt simpel. Het is uiteindelijk uitdagend om de betrokken partijen allemaal op dezelfde golflengte te krijgen. Het is niet altijd feilloos gegaan. Daar leert de gehele zonne-energiemarkt van. Elk nieuw project op zonnepanelendelen.nl heeft te voldoen aan steeds hogere kwaliteitseisen, zodat projecten ook sneller worden opgeleverd. Want daar hebben enkele projecten zich op verkeken in het verleden.

De 5 miljoen euro directe investeringen op ZonnepanelenDelen zijn een mooie mijlpaal op weg naar veel meer collectieve zonne-energieprojecten in Nederland. De impact wordt daarbij nog eens extra verhoogd door de co-financiers van de zonne-energieprojecten.

Share Button