BNP Paribas neemt vergaande maatregelen ten behoeve van energietransitie

De Franse bank BNP Paribas maakt vandaag enkele maatregelen bekend die het heeft genomen om de energietransitie te versnellen. Deze zijn:

  • BNP Paribas zal geen zaken meer doen met bedrijven wier primaire activiteit de exploratie, productie, distributie, marketing of verhandeling van olie en gas uit schalievelden en teerzanden.
  • BNP Paribas stopt met financiering van projecten die primair betrokken zijn bij het transport of export van olie en gas uit schalievelden een teerzanden.
  • BNP Paribas zal geen verdere olie- of gasexploratie in het poolgebied financieren.
  • BNP Paribas zal klanten in de energiesector actief ondersteunen als deze gecommitteerd zijn aan de energietransitie.

Deze maatregelen komen bovenop eerdere besluiten om de ondersteuning voor kolenmijnen en –fabrieken te reduceren. BNP Paribas heeft zich als doel gesteld de totale financiering van hernieuwbare energie in 2020 tot EUR 15 miljard verhoogd te hebben en heeft daarnaast EUR 100 miljoen beschikbaar gemaakt voor startups die werken aan innovatieve oplossingen voor de energietransitie.

Wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – en in het bijzonder olie en gas uit schalievelden en teerzanden – moet gereduceerd worden om de opwarming van de aarde tot twee graden Celsius te beperken.

De CEO van BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, heeft op LinkedIn een artikel geschreven over deze maatregelen en hoe banken bij kunnen dragen aan de transitie naar schone energie.

Het volledige, Engelstalige persbericht vindt u in de bijlage of op de website van BNP Paribas.

Share Button