ABP financiert honderden miljoenen in zonneparken in Verenigde Staten

ABP investeert ruim € 330 miljoen in drie zonneparken in de Verenigde Staten. De capaciteit van deze zonneparken voorziet straks 370.000 huishoudens van energie.

Klimaatdoelen Parijs

Corien Wortmann–Kool, voorzitter ABP: ‘Deze investering sluit aan op onze ambitie om in 2020 de beleggingen in hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, te vervijfvoudigen. ABP wil zijn bijdrage leveren om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Alle drie de zonneparken hebben langjarige contracten afgesloten met energiebedrijven. Daarmee leveren ze een langjarig en stabiel rendement op voor onze deelnemers. Met deze investering zet ABP de stijgende lijn van beleggingen in hernieuwbare energie door.’

Drie zonneparken

De drie grote zonneparken waar ABP in investeert:

  • Het Moapa zonnepark (Nevada): Dit is het eerste zonnepark dat volledig is gebouwd in een indianenreservaat. Het zonnepark was eind 2016 klaar en levert naast zonne-energie ook honderden banen op voor de lokale bevolking.
  • Mount Signal 3 (Californië): We financieren de uitbreiding van een van de grootste zonneparken ter wereld.
  • California Flats (Californie): Dit is een toekomstig zonnepark dat in twee fasen wordt ontwikkeld. Het park ligt in de buurt van San Luis Obispo, en heeft als het af is een capaciteit van 381 MW.
Share Button