ASN Bank investeert in vergroening energie buiten West-Europa

ASN Bank heeft voor 25 miljoen US-dollar (ruim 21 miljoen euro) obligaties gekocht van het Green for Growth Fund. Dit fonds draagt bij aan beperking van de klimaatverandering doordat het investeert in energiebesparing en duurzame energie, en daarmee in vermindering van de CO2-uitstoot. Het Green for Growth Fund is actief in negentien landen in Oost-Europa, Centraal Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Green for Growth Fund

Het Green for Growth Fund investeert zowel direct als via andere financiële instellingen, zoals lokale banken en microkredietinstellingen. Daarbij heeft het als doel om een beperking van de CO2-uitstoot van minstens 20 procent te realiseren.

Met dertig procent van het fondsvermogen financiert het Green for Growth Fund direct projecten voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonneparken, geothermie, biogas en kleine waterkrachtprojecten.

Daarnaast verstrekt het Green for Growth Fund minstens zeventig procent van het fondsvermogen via financiële instellingen als leningen aan het midden- en kleinbedrijf en particulieren. Zij gebruiken de leningen bijvoorbeeld om nieuwe, veel zuiniger koelkasten aan te schaffen, zonneboilers te installeren en isolatiemateriaal aan te brengen. Het is ook bestemd voor agrariërs die op een klimaatvriendelijker manier willen werken. Zij krijgen leningen om bijvoorbeeld verouderde landbouwwerktuigen en -technieken te vervangen door moderne, de capaciteit van machines te vergroten en de voedselproductie te automatiseren.

Energiebewustzijn

Het Green for Growth Fund biedt tevens technische assistentie. Het adviseert het midden- en kleinbedrijf en particulieren over energiebesparing, bijvoorbeeld hoe ze hun productieproces energiezuinig kunnen instellen. Ook vergroot het fonds het energiebewustzijn en de bekendheid met duurzame-energieproducten.
Het fonds is actief in negentien landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraϊne, Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko, de Palestijnse gebieden en Tunesië

Publiek-private samenwerking

Het Green for Growth Fund Southeast Europe SA, SICAV-SIF is op 17 december 2009 in Luxemburg opgericht als publiek-private samenwerking. Oprichters waren de Duitse ontwikkelingsbank KfW en de Europese Investeringsbank (EIB). Het risicodragende vermogen van het fonds wordt voornamelijk verschaft door publieke instellingen met een langetermijnvisie op duurzaamheid, zoals de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), European Bank for Construction and Development (EBRD), Kredietanstalt für Wiederaufbau (KfW), en de Europese Investeringsbank (EIB).

Maatschappelijk verantwoord beheer

Het Green for Growth Fund wordt beheerd door Finance in Motion (FiM). Deze fondsbeheerder streeft via publiek-private samenwerking naar duurzame sociale en ecologische impact, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. FiM beschikt over de ervaring en specialistische kennis om (kleine) leningen te verstrekken in de landen waarop het fonds is gericht. Dat betekent ook dat FiM de sociale omstandigheden bevordert van bedrijven en projecten waaraan het fonds leningen verstrekt. Het let bijvoorbeeld op arbeidsomstandigheden en bevordering van de gezondheid en veiligheid. Ook ziet het erop toe dat er geen mensenrechten worden geschonden door bijvoorbeeld discriminatie.

 ASN Bank klimaatneutraal

De belegging in het Green for Growth Fund geeft ASN Bank de mogelijkheid om ook buiten de landsgrenzen duurzame impact te creëren. De belegging past in haar ambitie om in 2030 met alle financieringen en beleggingen klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de bank dan met het spaar- en beleggingsgeld van klanten per saldo geen CO2-uitstoot meer financiert. Ultimo juni 2017 had ASN Bank deze ambitie voor 75,5% procent gerealiseerd.

Share Button