Eerlijke Bankwijzer: ING en Rabobank financieren granietbedrijven die betrokken zijn bij kinderarbeid

ING en Rabobank hebben kredieten verstrekt aan in totaal drie Nederlandse importeurs die graniet inkopen uit steengroeven waar kinderarbeid is aangetoond. Dit blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringsrelaties van Nederlandse banken met de grootste Nederlandse partijen in de granietsector.

India is wereldwijd de grootste exporteur van graniet. Graniet is onder andere populair als materiaal voor keukenbladen. Eerder dit jaar bleek al dat de winning van graniet te vaak gepaard gaat met schending van fundamentele arbeidsrechten en mensenrechten, inclusief kinderarbeid. Ook Nederlandse importeurs kopen graniet uit steengroeven waar structureel misstanden plaatsvinden.

Uit het nieuwe onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat ING en Rabobank de importeurs financieren die graniet opkopen uit steengroeven in India waar onder meer schuldslavernij is aangetoond (‘Financiering granietimporteurs door Nederlandse banken’). Schuldslavernij houdt in dat werknemers een schuld aangaan bij de werkgever die zij via arbeid moeten terugbetalen. Door de hoge rente en extreem lage betaling is het praktisch onmogelijk hieruit nog te ontsnappen.

De onderzoekers stellen vast dat in de toeleveranciersketen van Nederlandse natuursteenimporteurs die klant zijn van ING (Kerasom) en Rabobank (Jetstone en Michel Oprey & Beisterveld) sprake is van kinderarbeid en schuldslavernij. Beide banken onderschrijven overigens in hun beleid internationale arbeidsrechten, zoals vakbondsvrijheid en een verbod op kinderarbeid en dwangarbeid.

De Eerlijke Bankwijzer roept ING en Rabobank op om heldere, tijdgebonden afspraken te maken met hun klanten over goede arbeidsvoorwaarden en veiligheid voor werknemers en om kinderarbeid en schuldslavernij uit te bannen.

Tuur Elzinga, internationaal secretaris FNV: ‘Als FNV vinden we dat banken hun zakelijke klanten zouden moeten aanmoedigen om samen te werken met overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties binnen een IMVO-convenant Natuursteen. Binnen zo’n convenant kunnen we heldere afspraken maken om misstanden tegen te gaan.’

Uit eerder onderzoek bleek dat andere importeurs er wel in slagen natuursteen te importeren die wél verantwoord is gewonnen.

De Eerlijke Bankwijzer doet een aantal concrete aanbevelingen aan de banken:

  • Voer een kritische dialoog met zakelijke klanten om tijdgebonden afspraken te maken over het uitbannen van kinderarbeid en schuldslavernij.
  • Verlang dat zakelijke klanten contractueel afspraken maken met hun toeleveranciers, gericht op het voorkomen of beëindigen van schending van arbeidsrechten.

Share Button