Morningstar introduceert Carbon Risk Score: inzicht in CO2-effect van beleggingsfondsen

Morningstar introduceert de Morningstar Carbon Risk Score, een nieuwe tool die inzicht geeft in de CO2-effecten van beleggingsfondsen. De strijd tegen klimaatverandering vraagt om zulke hulpmiddelen die beleggers in staat stellen om duurzame keuzes te kunnen maken bij het opbouwen van hun beleggingsportefeuille. In een serie artikelen leggen we uit wat de Morningstar Carbon Risk Score inhoudt, hoe de methodologie in elkaar zit en wat u er als particuliere belegger mee kan.

Morningstar zet een volgende stap in het inzichtelijk maken van de duurzaamheid van beleggingen. Na de Morningstar Sustainability Rating introduceert Morningstar nu een nieuwe beoordeling op CO2-uitstoot: de Morningstar Carbon Risk Score.

Met deze nieuwe maatstaf kunnen beleggers nagaan wat de CO-uitstoot, ofwel de carbon-footprint van een beleggingsportefeuille is, hoe die zich verhoudt tot concurrerende fondsen en benchmarks, en ook hoe het carbon risico in de toekomst verminderd kan worden.

Veel beleggers verbinden duurzaamheid aan klimaatverandering. Zij willen inzicht in hoezeer een beleggingsportefeuille van invloed is op klimaatverandering, en ze willen dat meenemen in hun beleggingsbeslissingen.

Waarom nu

CO2-uitstoot is een belangrijke risicofactor voor klimaatverandering. Om die verandering tegen te gaan zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs waarbij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt bepleit en daar zijn doelen aan verbonden: de wereldwijde temperatuurstijging moet deze eeuw onder de 2 graden Celsius blijven.

Beleggers kunnen daar hun steentje aan bijdragen door bij hun beleggingsbeslissingen rekening te houden met de CO2-uitstoot, een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering.

De Morningstar Carbon Risk Score maakt de CO2-uitstoot nu inzichtelijk voor beleggingsfondsen. Beleggers kunnen vervolgens zelf beslissen waar ze in beleggen: een keuze kan zijn om een portefeuille op te bouwen rond bedrijven die een zo gunstig mogelijke Carbon Risk Score hebben. Adviseurs en vermogensbeheerders kunnen de score gebruiken om hun klanten te informeren over de verschillen tussen fondsen wat duurzame prestaties betreft.

Methode

De Morningstar Carbon Risk Score wordt berekend met behulp van Sustainalytics, de datapartner die ook de data achter de Morningstar Sustainability Rating levert. De data van Sustainalytics gaan veel verder dan traditionele meetmethoden die zich vooral baseren op emissiecijfers.

De kern van Sustainalytics’ methode is het vaststellen van het risico dat een bedrijf loopt bij de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energie. Daartoe categoriseert Sustainalytics de CO2-uitstoot die vrijkomt in het hele bedrijfsproces en tevens wordt geanalyseerd hoe het bedrijfsmanagement daar mee omgaat, dus hoe het in de toekomst zou kunnen veranderen. Dat betekent dus een dynamischere aanpak dan puur de uitstoot meten. Het gaat er ook om wat een bedrijf doet om die aan te pakken.

‘Low Carbon’

Beleggingsfondsen die goed scoren op CO2-uitstoot, met andere woorden een kleine carbon-footprint hebben, krijgen een aparte vermelding: zij gelden als ‘low carbon’. Dat stempel krijgen fondsen die een Carbon Risk Score van lager dan 10 hebben.

Het predikaat ‘low carbon’ stelt beleggers in staat om te kiezen voor beleggingsfondsen die een lage CO2-impact hebben en daarmee een beleggingsportefeuille op te bouwen met een zo gering mogelijk nadelig effect op het klimaat.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat beleggingsportefeuilles met een overweging in de sectoren energie, nutsbedrijven, grondstoffen en industrie een hoger carbon risk kennen, hoewel de scores van indivuduele bedrijven erg veel invloed kunnen hebben. Portefeuilles die overwogen zijn in technologie en gezondheidszorg, vertonen het laagste carbon risk.

Introductie

In dit artikel hebben we de Morningstar Carbon Risk Score bij u geïntroduceerd. In volgende artikelen gaan we dieper in op de methodologie achter de Morningstar Carbon Risk Score. In dit introductie-artikel hebben we u een beeld willen geven van wat de nieuwe Carbon Risk Score inhoudt, wat het doel is, en wat u er als belegger mee kan.

Morningstar introduceert de Carbon Risk Score officieel op dinsdag 1 mei tijdens de Morningstar Investment Conference in Londen. Bij aanvang is de score van toepassing op 30.000 fondsen en dat aantal zal groeien.

Voor de particuliere belegger wordt de Carbon Risk Score zichtbaar op de fondspagina’s van de Morningstar websites. Dat gaat gefaseerd per land, te beginnen met het Verenigd Koninkrijk. Hier krijgt u een indruk van hoe de Carbon Risk Score gevisualiseerd wordt op een Morningstar fondspagina. Dit is bijvoorbeeld de fondspagina van Kempen European High Dividend Fund op Morningstar.co.uk:

En dit is de Britse fondspagina van Robeco Sustainable Healthy Living Fund. Hier ziet u dat dit fonds het predikaat ‘low carbon’ draagt, uitgebeeld door het groene logo:

Share Button