Madaster heeft eerste financieringsdoel bereikt

Madaster, de ‘materialenbibliotheek voor vastgoed’, heeft in een tijdsbestek van acht weken ruim €500.000 opgehaald via de uitgifte van converteerbare obligaties. Dankzij investeringen van meer dan 150 beleggers is het eerste financieringsdoel bereikt en heeft het grote publiek aangegeven Madaster als onafhankelijk publiek platform te steunen in haar missie om afval (in de bouwwereld) te elimineren. Madaster is er voor particulieren, bedrijven en overheden en wordt ontwikkeld door Madaster Services onder toezicht van de Madaster Foundation.

Het kadaster van materialen

Madaster fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Het documenteren, registreren en archiveren van materialen in gebouwen maakt hergebruik van materialen eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval.

Maatschappelijk verantwoord investeren

Madaster heeft de ambitie het standaard register te worden en wordt hierin gesteund door zogenaamde Kennedy’s waaronder Volker Wessels, OVG, Triodos, AKD, TBI, Schiphol, Mitsubishi en ProRail. Daarnaast dragen partners, klanten en sinds kort ook particuliere investeerders bij aan de ontwikkeling van het Madaster platform. Vanaf 21 juni is het namelijk mogelijk dat zowel professionele als particuliere beleggers al vanaf €20,- mede-eigenaar kunnen worden van Madaster via converteerbare obligaties. Meer dan 150 investeerders, voornamelijk particuliere beleggers, hebben hun vertrouwen in een circulaire economie getoond en met een gezamenlijk investeringsbedrag van €535.240 het minimale investeringsdoel van €500.000 ruimschoots overschreden.

“Het is fantastisch om te zien dat al zoveel particulieren hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Madaster platform en bereid zijn financieel verantwoordelijkheid te nemen in de circulaire economie. Het bedrijfsleven, waaronder onze Kennedy’s, is nu aan zet om dit voorbeeld te volgen en aan te tonen dat ze onze missie echt ondersteunen. Om Madaster uit te laten groeien tot een erkende autoriteit moeten we het platform verrijken met nog meer databronnen, autonome functionaliteit en integreren met oplossingen van onze service – en solution partners. Om die stap te maken streven wij naar een uiteindelijk doelbedrag van €2,5 mln.” – Martijn Oostenrijk, directeur Madaster Services.

Coverteerbare 6% obligatie

De inschrijving staat open voor particuliere én professionele beleggers en loopt in principe tot 1 maart 2019. Het is een co-funding project van het maatschappelijke funding platform AndersFinancieren en Symbid. De converteerbare obligatie biedt particuliere en professionele beleggers een enkelvoudige rente van 6% gedurende 5 jaar. Jaarlijks wordt de verschuldigde rente bij de hoofdsom opgeteld en dus niet tussentijds uitgekeerd aan de obligatiehouders gedurende de looptijd van de lening. Aan het einde van de looptijd hebben de obligatiehouders het recht om het door hen uitgeleende bedrag plus opgebouwde rente te laten omzetten in gecertificeerde aandelen. Madaster kan eenmalig, indien de belegger geen gebruik wenst te maken van zijn conversie recht, de looptijd verlengen met 2 jaar. Omdat er gekozen is om de funding te structureren in de vorm van een obligatie bestaat er de mogelijkheid in overleg met alle betrokken partijen om deze obligatie op een later tijdstip verhandelbaar te maken op een handelsplatform.

Toegang tot het financieringsplatform Madadaster

Share Button