Greenpeace houdt ABP en APG scherp op duurzaamheidsbeleid

Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP en Gerard van Olphen, voorzitter van de raad van bestuur van APG voerden gisteren een gesprek met Greenpeace over onder meer onze beleggingen in teerzandbedrijven. Voorafgaand aan het gesprek bood Greenpeace een petitie aan waarin gepleit werd om onmiddellijk te stoppen met beleggen in teerzandbedrijven. Het gesprek met Greenpeace krijgt een vervolg om zo gebruik te kunnen blijven maken van elkaars kennis en kunde.

Greenpeace blijft bij haar standpunt dat ABP/APG direct moet stoppen met investeringen in teerzandbedrijven. ‘Het zijn de kolen van de olie-industrie’. Van Olphen wees op wat hij de ‘viercijferige pincode’ van het beleggingsbeleid van ABP/APG noemt: duurzaamheid wordt bij een beleggingsbeslissing net zo zwaar gewogen als de drie traditionele criteria zoals rendement, risico en kosten.

Corien Wortmann verduidelijkte dat een van de doelen die ABP met haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid nastreeft, is om de CO2-voetafdruk in 2020 met 25% te verlagen. Dat brengt met zich mee dat ABP en haar pensioenuitvoerder APG daardoor ook toewerkt naar minder fossiel – waaronder teerzand – en meer duurzame energie. Aan bedrijven die bezig zijn met teerzand vragen wij om technologie te gebruiken met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot en die zo weinig mogelijk schade toebrengt aan het landschap. Ook vragen we bedrijven niet te starten met nieuwe teerzandmijnbouwprojecten en te kijken naar alternatieven die het milieu minder belasten. Lees meer hierover in onze factsheet over teerzand.

In het gesprek kwamen ook andere duurzaamheidsthema’s ter sprake. ABP en APG benutten graag de expertise van Greenpeace. Een mooi voorbeeld hiervan is dat Greenpeace enige jaren geleden informatie deelde met ABP en APG over activiteiten van een oliebedrijf in het Arctische gebied. Hierop konden we stevige gesprekken voeren met het management van het bedrijf.

Vervolggesprek

Wortmann deed een uitnodiging aan Greenpeace voor een volgend gesprek: ‘We hechten wederzijds belang aan het uitwisselen van kennis. In een volgend gesprek kunnen we ook weer zien hoe onze beleggingsportfolio er op dat moment uitziet en beoordelen of we elkaar scherp hebben gehouden. Bovendien kunnen we dan praten over wat de duurzaamheidsdoelstellingen van ABP na 2020 zouden moeten zijn.’ Gerard van Olphen sloot zich hierbij aan: ‘Greenpeace weet zoveel van duurzaamheid. Die kennis kan ons goed helpen om de invloed die wij uitoefenen in gesprek met bedrijven te versterken’. Een volgend gesprek zal begin volgend jaar plaatsvinden.

Share Button