Nieuwe hypotheek ASN Bank beloont verduurzamen woning

ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, introduceert haar nieuwe hypotheek, gericht op de verduurzaming van woningen. De ASN Hypotheek kan afgesloten worden met een apart leningdeel: ASN Duurzaam Wonen. Dit leningdeel heeft een laag rentetarief en is bedoeld om binnen twee jaar na het passeren van de hypotheek bepaalde energiebesparende maatregelen te treffen in de woning. Het afsluiten van ASN Duurzaam Wonen kan voor een rentekorting zorgen op de ASN Hypotheek. Met de nieuwe hypotheek wil ASN Bank de financiële drempels verlagen om zo het verduurzamen van de woning voor huiseigenaren toegankelijk te maken.

Uit nieuw onderzoek door Motivaction blijkt dat driekwart van de starters en huiseigenaren graag hun huis wil verduurzamen (74%). De belangrijkste redenen voor het nemen van energiezuinige maatregelen zijn de lagere energierekening (48%) en het milieu (24%).

Arie Koornneef, directeur ASN Bank:

‘Het verduurzamen van de woning moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar worden. Nederland heeft in het Klimaatakkoord afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Onze huizen leveren daaraan een onmisbare bijdrage, want in onze woning verbruiken we veel energie. ASN Bank wil de verduurzaming van woningen voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar maken. Met ASN Duurzaam Wonen belonen we het treffen van energiebesparende voorzieningen bij elk energielabel met dezelfde rentekorting. Én we bieden de mogelijkheid om hiervoor meer dan honderd procent van de marktwaarde van de woning te lenen. Bovendien helpen we in samenwerking met Natuur & Milieu mensen wegwijs te worden in de mogelijkheden van verduurzaming van de woning via SlimWoner.nl.’

Onderzoek: driekwart wil verduurzamen, maar kosten vormen een belemmering

Om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen om al dan niet energiebesparende voorzieningen te treffen in woningen, deed ASN Bank in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction een peiling onder ruim 1200 respondenten. Daaruit blijkt dat driekwart van de (toekomstige) huiseigenaren graag maatregelen neemt om hun woning te verduurzamen. Zij doen dat het liefst snel na aankoop: 66 procent geeft aan bij voorkeur binnen twee jaar na aankoop van een huis te verduurzamen. De kosten zijn de belangrijkste reden om geen energiebesparende maatregelen te nemen (59%).

Vooral starters die hun eerste huis willen kopen, hechten veel waarde aan het nemen van energiebesparende maatregelen (91%). Het probleem dat de meerderheid (76%) van hen aangeeft, is dat zij te weinig financiële middelen hebben. Zij hebben mogelijk extra last van de regeling dat normaliter maximaal 100 procent van de marktwaarde van een woning gefinancierd mag worden. Daardoor moeten bijvoorbeeld de kosten koper van eigen geld betaald worden. ASN Bank wil het treffen van energiebesparende maatregelen bereikbaar maken voor zoveel mogelijk huizenkopers. Onder voorwaarden is het daarom mogelijk tot 106 procent van de waarde van de woning te lenen.

Over de hypotheek

De ASN Hypotheek is een reguliere hypotheek, waarnaast ASN Duurzaam Wonen afgesloten kan worden als extra leningdeel om energiebesparende maatregelen te treffen. ASN Duurzaam Wonen is een lening met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 15.000, tegen een lage hypotheekrente. Het bedrag van dit leningdeel wordt in een bouwdepot gestort. Hieruit worden de nota’s voor verduurzaming betaald. De voorwaarde hiervoor is dat er binnen twee jaar na het passeren van de hypotheek energiebesparende voorzieningen worden getroffen die op het moment van afsluiten staan in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK) van de overheid. Als de ASN Hypotheek in combinatie met ASN Duurzaam Wonen wordt afgesloten, geldt er een rentekorting voor de ASN Hypotheek.

Advies via SNS

ASN Bank is een online bank en biedt geen adviesdiensten. Voor de ASN Hypotheek en ASN Duurzaam Wonen kunnen klanten terecht in alle winkels van SNS, ook onderdeel van de Volksbank. SNS neemt meerdere hypotheekaanbieders op in haar advies. De ASN Hypotheek is daar een aanvulling op. ASN Bank en SNS werken al langer samen aan de verduurzaming van woningen, onder meer door kennis over duurzaamheidsmaatregelen te delen en door de huidige hypotheekklanten van SNS tips over energiebesparende maatregelen te geven. De hypotheekadviseurs van SNS kennen de energiezuinige maatregelen die je in diverse typen woningen kunt nemen en geven advies over de ASN Hypotheek en ASN Duurzaam Wonen.

De Volksbank zet in op duurzaam wonen

ASN Bank is onderdeel van de Volksbank, net als BLG Wonen, RegioBank en SNS. Door te bankieren met de menselijke maat dragen deze banken samen bij aan financiële weerbaarheid en duurzaamheid. Duurzaam wonen is het speerpunt van de duurzaamheidsambitie van de Volksbank. Dit draagt bij aan het doel in 2030 een klimaatneutrale balans te hebben. De Volksbank is partner van slimwoner.nl, een platform van Natuur & Milieu waar woningeigenaren concreet advies vinden voor verduurzamingsmogelijkheden in hun woning.

 

Share Button