ABP: Gezamenlijk druk uitoefenen door beleggers levert resultaat op bij Shell

Gezamenlijke druk van beleggers kan bedrijven aanzetten tot concrete stappen voor de aanpak van klimaatverandering. Dat zei ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann gisteren in een interview met het NPO1-programma Spraakmakers. Wortmann zegt dit in reactie op het voornemen van oliebedrijf Shell om de beloning van de topmanagers in het bedrijf te koppelen aan het behalen van klimaatdoelstellingen. ABP en andere beleggers hebben hierom gevraagd in gesprekken met Shell. 

Volgens Wortmann toont de aankondiging van Shell aan dat een kritische dialoog met bedrijven resultaten oplevert. ‘ABP is samen met andere beleggers al lange tijd in gesprek met Shell over het verminderen van de CO2-uitstoot. Samen met de maatschappelijke druk heeft dat er nu toe geleid dat Shell concrete doelstellingen formuleert en dat het topmanagement daarop zal worden afgerekend.’

Concrete doelen

Shell formuleerde in 2017 de ambitie om in 2050 de CO2-voetafdruk van zijn energieproducten met de helft te verminderen. Maar het bedrijf wilde dat streven tot nog toe niet koppelen aan concrete middellange- en kortetermijndoelen. ‘Dat de ambitie nu wordt verankerd in het beloningsbeleid, biedt meer vertrouwen dat Shell zich er ook echt aan houdt’, meent Wortmann. ‘Ook zal Shell jaar op jaar rapporteren over doelstellingen en de stappen die worden gezet. We blijven Shell ook in de toekomst kritisch volgen.’

Beloningsbeleid

Shell heeft aangekondigd elk jaar de klimaatdoelen voor de komende drie of vijf jaar vast te stellen. Als die doelen niet worden gehaald, heeft dat gevolgen voor de beloning van de top van het bedrijf. Het nieuwe beloningsbeleid moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Die kunnen zich daarover in 2020 uitspreken.

Vuist maken

Als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering loopt Shell inmiddels voor op andere olie- en gasbedrijven. ‘We hopen dat andere bedrijven in de sector het voorbeeld van Shell zullen volgen. ABP heeft er vertrouwen in dat we samen met andere beleggers voldoende een vuist kunnen maken. Dat is nu bewezen.’

Share Button