EU verankert duurzaamheid in advies beleggingspolis verzekering

De Europese Commissie heeft een concept-aanpassing op de IDD gepubliceerd over verzekeringen met een beleggingscomponent. Na inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving, zal de verzekeringsadviseur de voorkeuren en overwegingen van de klant op het gebied van duurzaamheid moeten meewegen in het advies over verzekeringen met een beleggingscomponent. Deze voorkeuren en overwegingen kunnen onder meer te maken hebben met milieu, sociaal beleid en governance (‘Environmental, Social and Governance’).

De aanpassing zal worden doorgevoerd in de huidige IDD Verordening over de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent. Deze aanpassing maakt deel uit van een breder wetgevingspakket, waarbij ook verordening MiFID II wordt aangepast. De Europese Commissie heeft de concept-aanpassing nu al gepubliceerd, zodat marktpartijen zich tijdig op de wijzigingen kunnen voorbereiden. Het is nog niet bekend wanneer de wetgeving in werking zal treden. Zodra dit bekend is, zal de AFM dit via haar website laten weten.

 

Share Button