Eerlijke Bankwijzer 10 jaar luis in de pels van banken

Na 10 jaar onderzoek en druk stelt de Eerlijke Bankwijzer vast dat zeven belangrijke Nederlandse banken veel beleid hebben verbeterd voor mens, dier en milieu. Tegelijkertijd blijkt uit praktijkonderzoeken dat de verhouding tussen leningen van banken aan fossiele energiebedrijven en duurzame energiebedrijven nog altijd slecht is. Daarnaast zijn banken vaak niet transparant of zij hun klanten ter verantwoording roepen als die mensenrechten schenden, dierenmishandeling toestaan of corrupt zijn. De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. De 10e Eerlijke Bankwijzer wordt deze week in Thailand gelanceerd.

Lees het jubileumboek:

Michiel Servaes, directeur Oxfam Novib namens de Eerlijke Bankwijzer: “De banken hebben vaak geen antwoord als de Eerlijke Bankwijzer ze aanspreekt op concrete misstanden bij bedrijven waarin zij investeren. Banken zijn niet duidelijk wat ze hier precies tegen ondernemen, laat staan of dat wat oplevert. Praten met klanten is prima, maar als hun klanten misstanden niet oplossen en slachtoffers ervan niet helpen moet dat consequenties hebben. Ook op klimaat moeten banken veel harder aan de slag: het ontbreekt ze aan de wil om investeringen in olie- en gasbedrijven af te bouwen.”

Uit 10 jaar beleidsonderzoek blijkt dat de onderzochte banken samen honderden verbeteringen van beleid hebben doorgevoerd op onder meer mensenrechten, wapens en voeding. Zo voerde de Volksbank beleid in om bij te dragen aan beperking van de temperatuurstijging tot maximaal 1,5 graad. ING en Rabobank willen inmiddels niet meer investeren in steenkoolwinning en elektriciteitsopwekking uit steenkool. ABN Amro, ING en Rabobank zijn gestopt met nieuwe financiering voor bontproductie. In de praktijk werken diverse banken nu samen om onveilige sloop van schepen op stranden van ontwikkelingslanden tegen te gaan. Een aantal banken werkt samen voor een leefbaar loon in de textielsector en aan een gemeenschappelijke manier om de klimaatimpact van hun investeringen te meten.

Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer: “De druk van de samenleving op banken om te verduurzamen is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. De Eerlijke Bankwijzer heeft door middel van onderzoek, campagne en gesprekken met banken bijgedragen aan die druk. Na tien jaar doen veel banken het beter, maar druk van de Bankwijzer, publiek en politiek blijft nodig.”

De naamsbekendheid van de Eerlijke Bankwijzer bij het Nederlandse publiek groeide van 5% in 2010 naar ruim 25% in het afgelopen jaar. De website van de Eerlijke Bankwijzer in Nederland heeft in de afgelopen 10 jaar ruim 1,3 miljoen unieke bezoekers getrokken. Via de website zijn er ruim 76.000 klachten en complimenten verstuurd naar banken en verzekeraars. Op 28 maart wordt in Thailand de 10e Eerlijke Bankwijzer gelanceerd en later dit jaar gaat in India de 11e van start. Sinds 2014 zijn in België, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Japan, Noorwegen en Zweden Eerlijke Bankwijzers opgericht.

Share Button