NN IP lanceert fonds voor groene obligaties met kortere looptijd

NN Investment Partners (NN IP) introduceert een nieuw fonds voor groene obligaties met een kortere looptijd. Dit fonds komt beschikbaar op diverse markten en heeft dezelfde strategie als ons NN (L) Green Bond Fund, maar een kortere looptijd van twee jaar. Dit maakt het fonds uniek, want andere groene-obligatiefondsen op de markt hebben een rentegevoeligheid van ten minste vijf jaar. Gezien de kortere looptijd vinden wij dit fonds bij uitstek geschikt voor beleggers die hun portefeuille willen beschermen tegen stijgende rentes en tegelijkertijd dringend iets willen doen tegen klimaatverandering.

Groene obligaties zijn beleggingen in leningen waarvan de opbrengsten worden gebruikt voor de financiering van nieuwe of bestaande projecten met een meetbaar positief effect op het milieu. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Wij vinden beleggingen in groene obligaties onder de huidige marktomstandigheden bijzonder aantrekkelijk. De rentes in Europa staan bijna op de laagste niveaus en de risicopremies (spreads) op in euro’s luidende groene obligaties op het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar. Dit maakt groene obligaties aantrekkelijker dan andere beleggingscategorieën en daarom vinden wij het voor beleggers een goed moment om meer in groeneobligatiefondsen te investeren.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners: “Voor beleggers die duurzaamheid op de eerste plaats hebben staan, is impactbeleggen (inclusief groene obligaties) de beste keuze om verantwoord te beleggen. Het gaat hierbij niet alleen om kwalitatief maar ook om kwantitatief bewijs dat de beleggingen bijdragen aan de wereldwijde welvaart. Beleggen in groene obligaties brengt geen extra kosten met zich mee. Sterker nog: via groene obligaties kunnen beleggers de CO2-voetafdruk van hun obligatieportefeuilles verminderen en profiteren van een betere governance en meer transparantie, zonder dat dit ten koste gaat van liquiditeit en rendement.”

NN IP is de grootste aanbieder van open-end groene-obligatiefondsen; het beheerde vermogen is in minder dan drie jaar gegroeid naar bijna EUR 1 miljard. In die periode heeft het NN (L) Green Bond Fund goede rendementen laten zien. Het fonds behoort tot de bovenste tien procent in zijn peergroup en heeft sinds introductie op jaarbasis 0,6% beter gepresteerd dan de benchmark (2,32% voor ons Green Bond Fund tegenover 1,65% voor de benchmark, per februari 2019)¹. Bovendien biedt het meetbare voordelen voor zowel het milieu als de maatschappij. De bespaarde CO2-uitstoot per geïnvesteerde één miljoen euro is gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 235 personenauto’s. De toegevoegde hernieuwbare energiecapaciteit is gelijk aan 63 windturbines.

Wij zien voor beleggers veel redenen om de komende jaren te kijken naar impactbeleggen en ons aanbod van groene obligaties. In deze fase van de cyclus is ons nieuwe fonds met kortlopende groene obligaties een kans voor beleggers die bescherming zoeken tegen stijgende rentes en willen profiteren van aantrekkelijke spreads. Daarnaast zal de VN op haar vierjaarlijkse High-level Political Forum (HLPF) in september aangeven hoe het staat met de SDG’s. Dit zorgt voor nieuwe aandacht voor de problemen die onze groeneobligatiefondsen aanpakken. Omdat de wereld waarin we leven steeds meer verbonden raakt en beleggers gemakkelijker kunnen achterhalen waar hun geld naartoe gaat, denken wij dat beleggingen in groene obligaties kansen zullen blijven bieden.

NN (L) Green Bond en NN (L) Green Bond Short Duration zijn subfondsen van NN (L) Sicav*, gevestigd te Luxemburg. NN (L) Sicav* beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Aandelenklassen van het subfonds zijn geregistreerd in Luxemburg, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, België, Frankrijk, het VK, Oostenrijk, Italië en Nederland.

Share Button