Wachten met verduurzamen woning hoeft niet: overzicht financiële mogelijkheden

Nederlanders lopen wat betreft verduurzaming achter op bijna alle landen in de Europese unie. Met z’n allen kunnen we daar verandering in brengen. Toch is 43% van de Nederlandse huiseigenaren niet van plan om binnen nu en vijf jaar hun woning te verduurzamen. Huiseigenaren denken dat verduurzamen in de toekomst goedkoper gaat worden. Een nog belangrijkere reden is dat zij niet weten welke financiële regelingen zij vanuit de overheid kunnen verwachten, blijkt uit het onderzoek van Nibud. Zonde, er zijn genoeg regelingen, subsidies en leningen die verduurzaming bevorderen. Heb jij een huis met het energielabel F en wil jij graag naar een C, B of zelfs een A, maar heb jij niet genoeg eigen vermogen om hierin te investeren? Voor alle huiseigenaren hebben wij een complete lijst gemaakt met toereikende financiële middelen die je vanuit de overheid kunt verwachten als je van plan bent om te verduurzamen.

Leningen en subsidies vanuit de overheid 

Voor een groot aantal maatregelen waarmee je direct bespaart op het gebruik van energie in huis kun je gebruikmaken van leningen en subsidies vanuit de Rijksoverheid of partijen die nauw samenwerken met de overheid, zoals het Nationale Energiebespaarfonds. De meeste subsidies en leningen zijn te combineren, waardoor verduurzamen nog voordeliger wordt. Welke leningen en subsidies biedt de overheid?

Investeringssubsidie duurzame energie 
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt vanuit de overheid beschikbaar gesteld om je huis op een duurzame manier te verwarmen. Om op die manier gasverbruik te vervangen door duurzame warmte. De ISDE-regeling loopt tot en met 31 december 2020 en in 2019 is er € 100 miljoen beschikbaar. Je kunt subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De subsidie die je kunt ontvangen verschilt per apparaat dat duurzame warmte oplevert.

Warmtepomp
Een warmtepomp verwarmt water en je woning op een milieuvriendelijke manier door warmte uit de lucht, bodem of het grondwater te halen. De prijzen voor een warmtepomp lopen uiteen van € 2.500,- tot € 19.500,-.  Voor een warmtepomp kun je, afhankelijk van het vermogen en het soort apparaat, een subsidie krijgen van tussen de € 1.000,- en € 2.500,-. Hoe groter het vermogen van de warmtepomp, hoe hoger de subsidie. Voor de hybridewarmtepomp en ventilatiewarmtepomp heb je nog steeds een cv-ketel nodig. Voor deze varianten krijg je minder subsidie dan voor een volledig elektrische warmtepomp. Wil jij een warmtepomp aanschaffen? Kijk dan op de Apparatenlijst Warmtepomp of deze in aanmerking komt voor subsidie. Goed om te weten: heb jij een helemaal elektrische warmtepomp én kook jij niet op gas? Dan is jouw woning ook nog eens aardgasvrij. Dat komt het energielabel van je woning ten goede.

Zonneboiler
Een zonneboiler verwarmt water met zonlicht en is hierdoor een milieuvriendelijke vervanging van aardgas. Schaf jij een zonneboiler aan? Weet dan dat je energieverbruik voor warm water bijna de helft minder is dan wanneer je geen zonneboiler hebt. Ook vervang je aardgas voor zonne-energie. En dat is duurzaam! De overheid beloont je dan ook met een minimale subsidie van € 650,- tot maximaal € 2.500,-, afhankelijk van het soort zonneboiler dat je aanschaft. Een zonneboiler om te voorzien in een energiebehoefte van een vierpesoonshuishouden kost je ongeveer € 3.300,-. Ben jij van plan een zonneboiler aan te schaffen? Kijk op de Apparatenlijst Zonneboilers of deze zonneboiler in aanmerking komt voor subsidie. Heb je recht op subsidie? Vraag dan binnen zes maanden na aanschaf en installatie van de zonneboiler subsidie aan.

Pelletkachel
Ook met de pelletkachel kun je je huis zonder aardgas verwarmen. Een pelletkachel verbrandt houtpellets en deze verbranding zorgt nog steeds voor een uitstoot van fijnstoffen.
Toch wordt de pelletkachel als duurzaam alternatief gezien, omdat deze een lagere CO2-uitstoot heeft dan verwarming op aardgas. Afhankelijk van het soort pelletkachel dat je aanschaft, kun je een of meerdere ruimtes verwarmen. Naast de gewone pelletkachel is er bijvoorbeeld de pelletkachel-cv, daarmee kun je meerdere ruimtes in een woning verwarmen. Een normale pelletkachel kost ongeveer € 4.000,-, terwijl een pelletkachel-cv je minimaal € 5.000,- kost. Voor de aanschaf van een pelletkachel kun je vanaf € 500,- subsidie krijgen, maar de pelletkachel moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet deze in ieder geval een gesloten voorkant hebben en voldoen aan de technische eisen, zodat de verbrande houtpellets minder vervuilend zijn voor het milieu. Ook moet je veilig kunnen stoken met de pelletkachel. Wil jij een pelletkachel aanschaffen? Op de Apparatenlijst Pelletkachels kun je zien welke in aanmerking komen voor subsidie.

Biomassaketel
Met een biomassaketel kun je het hele huis verwarmen en voorzien in warm water. Een biomassaketel stoot net als de pelletkachel fijnstoffen uit, waardoor er strenge eisen aan de biomassaketel zijn gesteld voor het ontvangen van subsidie. De ISDE voor de biomassaketel is op 20 maart 2019 bijgesteld, omdat de prijzen voor biomassaketels sterk gedaald zijn. Het subsidiebedrag is daarom lager geworden op 21 maart 2019. De subsidie voor de biomassaketel begint nu bij € 2.500,- voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvang je € 110,- extra. Ook is er een nieuwe Apparatenlijst Biomassaketels, waarin de subsidies zijn aangepast. Heb jij voor 21 maart 2019 een biomassaketel geïnstalleerd die op de oude apparatenlijst stond en vraag je binnen zes maanden subsidie aan? Dan heb je nog recht op het oude subsidiebedrag.

Subsidie voor isolatie: Vereniging voor Eigenaren
Je huis isoleren werkt energiebesparend en is daardoor erg duurzaam. Alle soorten isolatie, zoals bijvoorbeeld dakisolatie of spouwmuurisolatie, dragen bij aan een besparing op de energierekening. De overheid wil jou daarom graag een handje helpen met het realiseren van een beter geïsoleerd huis en stelt ook hier financiële middelen beschikbaar. Helaas is de subsidie voor isolatie voor particulieren eind april 2017 beëindigd, omdat deze al volledig besteed was. De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) is er nog wel. Heb je binnen een VvE een koopwoning waarin je zelf woonachtig bent? Dan kun je via de VvE een subsidie aanvragen voor de isolatie van je woning. Je kunt dan maximaal 20% van de isolatiekosten terugkrijgen. Wel moet heel de VvE meedoen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een gehele VvE ten minste twee soorten isolatie laten uitvoeren. Een VvE krijgt per geïsoleerd appartement nog eens € 4.000,- bovenop de al verkregen subsidie. Ook goed om te weten: een VvE kan ook subsidie krijgen voor energieadvies én het opstellen van een duurzaam en meerjarig onderhoudsplan voor de hele VvE. Vergeet niet om de subsidie aan te vragen voordat de werkzaamheden beginnen. Dit kun je nog doen tot en met 31 december 2019, dus wees er snel bij.

Energiebespaarlening Nationaal Energiebespaarfonds
Zowel particulieren die een huis bezitten als VvE’s kunnen gebruikmaken van de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds heeft in totaal € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor in totaal 17 soorten duurzame ingrepen in huis. Hoeveel en of je in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening, hangt van een aantal factoren af. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren en VvE’s en de mate van energiebezuiniging die je wilt realiseren. Volgens het Nationaal Energiebespaarfonds zal de besparing, afhankelijk van het energieverbruik, genoeg zijn om de maandelijkse afbetaling van de lening te dekken.

Energiebespaarlening particulier
Om in aanmerking te komen voor de Energiebespaarlening als particulier moet je zowel de eigenaar als de bewoner van een woning zijn. Je kunt dan een bedrag lenen van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.  Wil jij je huis helemaal energieneutraal maken, ofwel nul-op-de-meter, dan kun je tot € 65.000,- lenen. De voorwaarden zijn dan wel strenger. Afhankelijk van hoeveel je leent, is de looptijd van de Energiebespaarlening maximaal 15 jaar. De rente staat gedurende de hele looptijd vast.

VvE Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening voor een VvE kun je aanvragen als de VvE uit minstens 10 appartementen bestaat. In tegenstelling tot de Energiebespaarlening voor particulieren is het minimumleenbedrag € 25.000,- en het maximale leenbedrag € 100.000,-. Waarbij er per appartement gerekend wordt op minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Met een nul-op-de-meter-pakket kunnen ook VvE’s in aanmerking komen voor een lening van € 65.000,- per appartement. De looptijd van de lening staat vast en is afhankelijk van het geleende bedrag 10, 15 of 30 jaar. Ook de rente blijft gedurende de looptijd hetzelfde.

Energiebespaarlening en zonnepanelen
Ook al zijn zonnepanelen een duurzame investering, zonnepanelen zelf zorgen niet direct voor energiebesparing. Daarom heeft het Nationaal Energiefonds bepaald dat maximaal 75% van de lening mag worden gebruikt om zonnepanelen te financieren. De overige 25% kun je gebruiken voor bijvoorbeeld een warmtepomp, zonneboiler of een van de andere duurzame maatregelen. En wist je dat je deze Energiebespaarlening ook kunt combineren met de ISDE? Je hebt dan nog minder leengeld nodig.

Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos
Het plan van de overheid om aardgasvrije woningen te bouwen, wordt tegenwoordig al uitgevoerd in nieuwe bouwprojecten. Maar de nieuwbouwwoningen waarvan de bouwplannen al klaar waren en soms ook nog niet gebouwd zijn, zijn niet aardgasvrij. Speciaal voor de eigenaren van deze nieuwbouwwoningen is er een nieuwe Energiebespaarlening in het leven geroepen om de woning toch aardgasvrij te maken. Net als bij de oorspronkelijke lening kun je maximaal € 25.000,- aanvragen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze lening  zijn: je moet het nieuwbouwhuis gekocht hebben vóór 1 september 2018 én de woning moet nu nog gebouwd worden. Een nieuwbouwwoning die al opgeleverd is, valt niet onder deze regeling. Je moet dan gebruikmaken van de normale Energiebespaarlening.

Regionale leningen en subsidies
Als er geen landelijke subsidie of lening beschikbaar is en je geen spaargeld wilt of kunt gebruiken, betekent dat niet dat er geen financiële mogelijkheden meer zijn. Ook provincies en gemeenten stimuleren duurzame maatregelen en hebben genoeg toereikende financiële middelen beschikbaar. Zo biedt een groot deel van de gemeenten een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening aan. Alle energiebesparende subsidies hebben, net zoals de leningen en subsidies van de Rijksoverheid, gunstige voorwaarden. Wat je precies kunt krijgen en verwachten, ligt aan de gemeente waar je woont. Wil jij weten wat jouw gemeente voor jou in petto heeft? Kijk dan snel in de energiesubsidiewijzer. Hier kun je per gemeente precies zien wat deze aanbiedt aan inwoners.

Andere regelingen 
Naast subsidies en makkelijk geld lenen, zijn er ook andere toereikende regelingen vanuit de overheid die het aantrekkelijk maken je huis te verduurzamen. Deze regelingen kunnen allemaal gecombineerd worden met de subsidies en leningen vanuit de Rijksoverheid.

Zonnepanelen: btw
Particulieren kunnen in 2019 geen landelijke subsidie voor zonnepanelen meer aanvragen. Wel worden zonnepanelen door de overheid op andere manieren financieel aantrekkelijk gemaakt. Zo kun je de btw van 21% die je betaalt voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet particulieren die stroom leveren namelijk als ondernemer van een klein energiebedrijf, omdat ze hun eigen stroom opwekken. Het is belangrijk om te weten dat je de btw binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar moet terugvragen.

Zonnepanelen: salderen en terugleververgoeding
Naast deze regeling omtrent de btw is er ook nog de salderingsregeling. Zonnepanelen produceren ook stroom als jij die thuis niet verbruikt. Deze stroom wordt teruggeleverd aan het net. Je energieleverancier verrekent deze teruglevering met de stroom die jij afneemt van het energienet. De afname bij de leverancier en het verbruik van de eigen zonne-energie en teruglevering van energie worden dus naast elkaar weggestreept. Dat heet salderen. Je krijgt het te veel betaalde bedrag voor energie aan het eind van het jaar dan terug van de energieleverancier. De salderingsregeling geldt nu tot 2023 en wordt vanaf dan geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2031 verdwijnt de salderingsregeling.

Wek je meer zonne-energie op dan dat je afneemt bij de energieleverancier? Dan ontvang je van je leverancier een terugleververgoeding als je die stroom het net op stuurt. Op die manier bespaar je niet alleen op energiekosten met zonnepanelen, maar kun je er daadwerkelijk wat mee verdienen. De terugleververgoeding blijft in tegenstelling tot de salderingsregeling wel bestaan.

Laag btw-tarief op arbeidsloon woningisolatie 
Als particulier woningeigenaar kom je niet meer in aanmerking voor subsidie voor het isoleren van je huis, alleen de subsidie voor de VvE is nog beschikbaar. Toch wordt het isoleren van je huis aantrekkelijk gemaakt door de Rijksoverheid. Als je je huis laat isoleren met als doel een energiezuiniger huis, dan vallen de arbeidskosten voor de aanleg van de isolatie onder het lage btw-tarief. De btw is dan 9% in plaats van 21%. Je huis moet wel minstens twee jaar oud zijn voordat je recht hebt op dit lage btw-tarief. Ook geldt het tarief alleen voor de aanleg van dakisolatie, vloerisolatie en muurisolatie. Daarnaast moet het isolatiemateriaal bestaan uit glaswol, steenwol, piepschuim, glas of polyurethaan. Moet je voordat je kunt isoleren eerst een muurtje slopen en daar ook arbeidskosten voor betalen? Dan vallen deze kosten onder het btw-tarief van 21%.

Verduurzaming leidt tot waardevermeerdering 
De overheid biedt dus tal van subsidies, regelingen en leningen aan woningeigenaren om hun huis te verduurzamen. En dat is nog niet eens alles: per gemeente zijn er ook weer tal van regelingen die ervoor zorgen dat woningeigenaren een duurzaam huis kunnen realiseren. Om het nog aantrekkelijker te maken voor particulieren kunnen zij deze leningen en subsidies zelfs combineren. Wachten met verduurzamen hoeft dus niet. Ook al blijkt uit onderzoek van Nibud ook dat 33% denkt dat de investering niet leidt tot een waardevermeerdering van het huis, niets is minder waar. Een huis met een energielabel A levert bij verkoop veel meer op dan een huis met een energielabel F. Je huis verduurzamen is daarnaast niet alleen goed voor het milieu, het levert jou ook iets op. Je energierekening wordt beduidend lager. Hierdoor worden de vaste lasten lager. De kosten van de investering om je huis te verduurzamen zijn meestal lager dan de besparing op de energierekening. En die besparing levert je na het aflossen van de lening(en) uiteindelijk alleen maar een stuk lagere uitgaven op.

Share Button