Duurzame doelen voor 2020 komen in zicht voor BpfBOUW

BpfBOUW heeft in 2018 opnieuw belangrijke stappen gezet op het gebied van verantwoord beleggen. Zo stegen de beleggingen in duurzaam vastgoed met een miljard euro naar € 7,6 miljard. Ook op de focusthema’s ‘Veilige arbeidsomstandigheden’, ‘Duurzame leefomgeving’ en ‘Bijdragen aan de Energietransitie’ boekte het fonds vooruitgang, blijkt uit het vandaag verschenen Verslag Verantwoord Beleggen 2018.

Veilige arbeidsomstandigheden

Eind 2018 was 46% van de Nederlandse bouwprojecten waarin bpfBOUW belegt, aangemeld als Bewuste Bouwplaats (doelstelling 2020: 65%). Veilige arbeidsomstandigheden – juist ook in de bouw – behoort tot de focusthema’s waaraan bpfBOUW extra aandacht geeft omdat deelnemers en andere belanghebbenden die belangrijk vinden.

Duurzame leefomgeving

BpfBOUW had eind 2018 € 11,5 miljard belegd in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals ‘duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘klimaatactie’. Het grootste deel hiervan bestaat uit duurzaam vastgoed. Eind 2018 was hierin € 7,6 miljard belegd (2017: € 6,6 miljard). Van het Nederlandse vastgoed heeft 98% een groen (A,B of C) energielabel.

Bijdragen aan energietransitie

BpfBOUW wil in 2020 voor 9.500 kilowattpiek aan zonnecapaciteit (ongeveer 35.000 zonnepanelen) hebben geplaatst op het Nederlandse vastgoed. Eind 2018 was 6.000 kilowattpiek geplaatst. De CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen is sinds 2015 met 28% gedaald. Daarmee doet bpfBOUW het beter dan de doelstelling voor 2020 (-25%).
Share Button