ESG beleggen toch slecht voor rendement volgens nieuw onderzoek

Nieuw onderzoek wijst uit dat ESG-beleggingen een beduidend lager rendement opleveren dan gewone indexfondsen. Ze zijn bovendien veel risicovoller. Dit blijkt uit een studie van het Pacific Research Institute waaruit blijkt dat ESG-fondsen om verschillende redenen achterblijven bij gewone indexfondsen. 

Samenvatting onderzoek

Milieu-, sociale en governance (ESG) criteria worden gebruikt als leidraad voor zowel het bedrijfsmanagement en beleggen (een beleggingsstrategie die bekend staat als ESG-belegging). ESG-programma’s zijn vaak logisch, maar zoals gedocumenteerd door veel studies, kunnen deze programma’s ook nadelig zijn voor de financiële prestaties van een bedrijf. Daarom hebben beleggers een geïndividualiseerde en objectieve visie nodig om de verdiensten van ESG-gerelateerde aandeelhoudersvoorstellen, of bij het overwegen van een ESG-investeringsstrategie.

Te beginnen met de eerste, zijn er zorgen over het feit dat de twee belangrijkste proxy adviesbureaus – ISS en Glass Lewis, die 97% van de proxy-adviesmarkt beheren, een belangenconflict hebben dat hun aanbevelingen beïnvloed ten gunste van ESG-aandeelhoudersvoorstellen, ongeacht de verdiensten van de resolutie. In combinatie met de ontoereikende transparantie van deze bedrijven en het gebrek aan geïndividualiseerde analyse, groeit er bewijs dat de proxyadvieskantoren de voorkeur geven aan het ondersteunen van waardeverminderende ESG-voorstellen.

Met betrekking tot ESG als een beleggingsstrategie, is er een groeiende trend van beleggers die voor het maken van investeringsbeslissingen criteria gebruiken voor bedrijven ten aanzien van de impact op het milieu, sociale kwesties, en / of hoe omgaat met het de werknemers. Hoe ESG-fondsen omgaan met deze criteria verschilt aanzienlijk. Sommige ESG-fondsen zijn, voor alle intenties en doeleinden, brede indexfondsen die eenvoudig bepaalde industrieën uitsluiten (bijvoorbeeld wapen- of tabakfabrikanten). Andere ESG-fondsen zullen hun geld actief beleggen in bedrijven die wel zijn specifieke ESG-doelen nastreven, zoals duurzame energie.

Verschillende rapporten hebben gedocumenteerd dat sommige ESG-fondsen beter presteren dan hun benchmarks. In antwoord op deze rapporten werd in deze analyse de prestaties geevalueerd van 30 ESG-fondsen die ofwel voor meer hebben bestaan dan 10 jaar of hebben de S & P 500 overtroffen op korte termijn. De bevindingen toonden aan dat, op lange termijn is het moeilijk voor ESG-fondsen om beter te presteren dan de bredere marktindexen.

Van de 18 onderzochte ESG-fondsen met een volledig track-record van 10 jaar, zou de ESG-portefeuille van $ 10.000 (evenredig verdeeld over de fondsen, inclusief de impact van beheerskosten) 43,9 procent kleiner zijn in 10 jaar in vergelijking met een investering van $ 10.000 in een S & P 500-indexfonds. Verder kon slechts 1 van de 18 fondsen de inkomsten van een S & P 500 benchmarkinvestering over een beleggingshorizon van 5 jaar overtreffen, en slechts 2 van de 18 fondsen konden de S & P 500-benchmark verslaan over een beleggingshorizon van tien jaar.
Twee andere belangrijke verschillen waren de hogere kostenratio’s en hogere risico’s verbonden aan ESG fondsen. Met betrekking tot hogere kosten bedroeg de gemiddelde kostenratio 0,69 procent voor de 30 onderzochte ESG-fondsen in vergelijking met 0,09  procent voor een breed S & P 500-indexfonds.

Het is algemene wijsheid dat beleggers, met name kleine beleggers, er naar streven dat de kosten van een fonds zo laag mogelijk te laten zijn. De hogere risico’s die ESG-fondsen creëren, kunnen worden afgemeten aan het hogere aandeel in fondsen van de top 10 van bedrijven (gemiddeld 37 procent) in vergelijking met een breed opgezet S & P 500-indexfonds (21 procent). De hogere blootstelling aan de top tien posities betekent dat de prestaties van de ESG-fondsen worden bepaald door het rendement van relatief minder aandelen, waardoor de diversificatievoordelen aanzienlijk worden verminderd.

Afgezet tegen prestaties in het verleden hebben ESG-fondsen nog niet aangetoond dat ze het rendement kunnen evenaren van eenvoudigweg beleggen in een breed indexfonds. Het is van essentieel belang om deze afweging expliciet te erkennen beleggers om hun financiële doelen beter na te streven op een manier die hun waarden en kosten weerspiegelt zijn bereid om te dragen.”

 

Share Button