Belgisch onderzoek: ‘Particuliere beleggers omarmen duurzaam beleggen nog niet’

Partner

Deloitte België en KBC hebben een onderzoek gevoerd naar de denkwijze van particuliere beleggers en hun invloed op de financiering van een duurzame transitie. Ze organiseerden een survey onder 1.000 particuliere beleggers tussen 25 en 75 jaar en vier panelgesprekken met beleggers. Vervolgens vergeleken ze de resultaten met recente academische literatuur, met ondersteuning van HEC Liège. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer relevant voor alle stakeholders.

  • 78% van de beleggers vindt duurzaamheid belangrijk en velen investeren vandaag al in duurzame beleggingen.
  • Een belangrijke drijfveer naar meer duurzamere beleggingen is het verstrekken van informatie.
  • Financiële instanties worden beschouwd als een van de belangrijkste informatiebronnen.

Vandaag kan ongeveer 1 op 10 EUR Belgisch beleggings- en spaargeld worden beschouwd als “duurzaam”. 78% van de Belgische particuliere beleggers vindt duurzaamheid belangrijk in hun dagelijks leven en is geïnteresseerd in duurzaam beleggen. Uit het onderzoek blijkt echter dat zelfs bij beleggers die reeds duurzaam beleggen, de duurzame posities een relatief klein aandeel vormen ten opzichte van hun totale portefeuille. Dit wijst op een groot potentieel dat nog kan worden benut. Beleggers die duurzaam willen beleggen willen voornamelijk hun persoonlijke waarden weerspiegelen en impact creëren op de samenleving, maar:

– Momenteel vinden ze hun persoonlijke waarden onvoldoende terug in het duurzaamheidsdebat.
– Ze willen duidelijkheid omtrent de impact die ze met hun beleggingen creëren, en niet alleen over de financiële prestaties.

Om de private belegger te mobiliseren, moet de praktijk in overeenstemming worden gebracht met de verwachtingen en zijn communicatie en informatie van cruciaal belang. Daarvoor is samenwerking tussen verschillende stakeholders nodig. Kasper Peters, Financial Services Leader bij Deloitte, legt uit: “Uit ons onderzoek blijkt dat er een groot potentieel is voor meer duurzame beleggingen, maar dit moet wel nog worden benut. De vraag is wat financiële instellingen, regelgevers, labels en beleidsmakers meer zouden moeten doen om investeringen te leiden naar de nodige duurzame transitie. Consumenten veranderen hun gedrag pas als ze worden geactiveerd.”

Beleggers willen hun persoonlijke waarden gereflecteerd zien in hun beleggingen

Beleggers vertrouwen voornamelijk op hun financiële instellingen voor informatie bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De communicatie is echter voor verbetering vatbaar, zowel het verstrekken van informatie als het waarborgen dat klanten de informatie voldoende begrijpen. Het onderwerp op de agenda brengen is cruciaal om beleggers te activeren. Het onderzoek toont aan dat het regelgevend kader de discussie daadwerkelijk op gang helpt, maar beleggers vinden hun persoonlijke waarden momenteel onvoldoende terug in de concepten die de regelgeving invoert.

Isabelle Willems, Director – Risk Advisory, licht toe: “Beleggers baseren zich op hun persoonlijke waarden om duurzaamheid te definiëren, en niet noodzakelijk op de definities in de regelgeving. Daarom vinden banken en financiële adviseurs het moeilijk om de persoonlijke waarden van beleggers te koppelen aan de duurzame beleggingsopties die ze kunnen aanbieden.”

Naast het weerspiegelen van hun persoonlijke waarden, willen beleggers ook meer informatie ontvangen over de impact die ze creëren met hun belegging. Thomas Eeckhaudt, Director – Risk Advisory voegt hieraan toe: “Vandaag is het moeilijk om duidelijke en objectieve informatie te vinden over de duurzaamheidsprestaties van een belegging. Wij geloven dat dit in de toekomst een belangrijke factor zal spelen bij financiële instellingen.”

De manier waarop beleggers meer informatie willen ontvangen, verschilt naargelang de leeftijd. Zoals verwacht hebben de jongere generaties een grotere voorkeur voor digitale kanalen. Hoewel persoonlijk contact over het algemeen sterk wordt gewaardeerd. Kasper Peters vult aan: “Duurzaamheid is een nieuw en complex onderwerp. Daarom hechten beleggers veel waarde aan persoonlijke interactie. We hebben ook ontdekt dat beleggers die persoonlijke uitleg hebben ontvangen, meer geneigd zijn om voor duurzame opties te kiezen.”

Beleggers hebben een voorkeur voor producten met een duurzaamheidslabel, maar de meningen blijven verdeeld

Wat met duurzaamheidslabels, zoals ‘Towards Sustainability’ geïntroduceerd door Febelfin in 2019? Beleggers zijn geneigd om ze te vertrouwen en geven zelfs aan een voorkeur te hebben voor beleggingsproducten met een label. Anderzijds zijn ze bezorgd over ongefundeerde marketing en greenwashing. Dit vraagt om extra zekerheid over de objectiviteit en onafhankelijkheid van het label. Bij alle respondenten (en zelfs duidelijker bij jongeren die zich willen voorbereiden op hun toekomst) blijft financieel rendement belangrijk, of het product nu duurzaam is of niet. Maar als het aankomt op het vergelijken van de verwachtte prestaties tussen duurzame en traditionele, niet-duurzame producten, lopen de meningen uiteen.

“Een belangrijk thema dat naar voren kwam, is dat beleggers van hun adviseurs niet alleen kennis over het onderwerp verwachten, maar ook dat ze de waarden die ze naar voor schuiven in de praktijk brengen. Ze willen hun bank niet in het nieuws zien vanwege financiering van wapens of fossiele brandstoffen,” zegt Kasper Peters.

De sleutel tot duurzamer beleggen: communicatie en informatie

In de conclusies biedt het rapport advies voor beleggers die willen dat hun beleggingen overeenkomen met hun duurzaamheidswaarden. “Praat met je beleggingsadviseur”, raadt Isabelle Willems aan. “Of het nu persoonlijk, online of via andere kanalen is. Geef aan welke waarden je belangrijk vindt en hoe je impact wilt creëren en bekijk samen hoe jouw duurzaamheidsvoorkeuren kunnen worden geïntegreerd in je beleggingen. Laat je beleggingsadviseur ook weten welke informatie je nodig hebt zodat je bij je beleggingsbeslissingen rekening kan houden met duurzaamheid.”

Het rapport richt zich ook rechtstreeks tot financiële instanties. “Ga het gesprek aan met je klanten en informeer ze”, zegt Thomas Eeckhaudt. “Beleggers zijn geïnteresseerd in meer informatie over duurzaam beleggen. Financiële instanties zijn nog steeds de belangrijkste bron van informatie wat betreft dit onderwerp. Zorg ervoor dat de informatie duidelijk, begrijpelijk en objectief is. Het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat beleggers beperkte kennis over het concept ‘duurzaamheid’ kunnen hebben. Hoewel ‘milieu’ misschien meer top of mind is, moet je ook de sociale en governance-aspecten bespreken.” Met andere woorden, ESG.

Ervaring van KBC

KBC nam deel aan het onderzoek zodat de reële perspectieven van klanten in rekening werden genomen. Jürgen Verschaeve, Chief Investment Officer KBC Asset Management legt uit: “Duurzaamheid is een van onze strategische pijlers en bij KBC spelen we een belangrijke rol in de overgang naar een duurzamere toekomst. We herbekijken regelmatig onze methodologie inzake duurzame beleggingen, rekening houdend met nieuwe maatschappelijke en regelgevende ontwikkelingen, en we werken op basis daarvan nieuwe beleggingsoplossingen uit. Deze studie wil ons en de Belgische “place financière” belangrijke inzichten verschaffen om onze benadering van beleggers en duurzaam beleggen verder te verrijken.”

Share Button