VBDO verzekeraarsbenchmark: klimaatrisico’s nog onderbelicht

a.s.r. is de verzekeraar met het best ontwikkelde verantwoord beleggingsbeleid van Nederland, zo blijkt uit de ‘VBDO Benchmark Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland 2019’. Het is voor de achtste keer dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) het verantwoord beleggingsbeleid van de grootste verzekeraars in Nederland onderzoekt. Hieruit blijkt dat het voor verzekeraars nog een uitdaging is om het verantwoord beleggingsbeleid tot een gedetailleerd niveau te brengen.

De VBDO vergelijkt sinds 2009 het verantwoord bellegingsbeleid van de grootste 30 verzekeraars van Nederland. De verzekeraars worden beoordeeld op vier categorieën: bestuur, beleid, implementatie en transparantie. Bij het implementatie onderdeel wordt gekeken naar de kwaliteit en het ambitieniveau van duurzame beleggingspraktijken van de verzekeraar. Uit dit onderzoek blijkt dat a.s.r. de best presterende Nederlandse verzekeraar is. Zij komen tot een score van 4.5, waar de maximumscore 5.0 is. Hiermee eindigt de verzekeraar ruim boven de andere koplopers VIVAT, NN en Achmea.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de verzekeraars die bij de kopgroep behoren, ook het grootst zijn op basis van beheerd vermogen, valt het op dat ook verzekeraars met een kleiner beheerd vermogen goed presteren. Menzis, op de 5e plaats, presteert vergelijkbaar met enkele veel grotere verzekeraars, waarmee ze als voorbeeld kunnen fungeren voor middelgrote en kleine verzekeraars. De verzekeraar met de grootste verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar is ZLM. Zij hebben zich opgewerkt naar een plaats in de middenmoot.

To the next level

De VBDO toetst in hoeverre verzekeraars rekening houden met duurzaamheid in beleggingsbeslissingen. Hierbij wordt gekeken hoe bedrijven presteren op zogenoemde Environmental (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (ondernemingsbestuur) (ESG) criteria. Het merendeel van de verzekeraars houdt rekening met deze ESG-criteria op een basis niveau. Om verantwoord beleggen naar een volgend niveau te brengen, is een meer diepgaande en omvangrijke aanpak van ESG integratie nodig, waarbij ESG-criteria worden meegewogen in de bestaande processen en op iedere investering invloed hebben. Daarnaast zouden verzekeraars per beleggingscategorie specifieke ESG-criteria én (klimaat)risico’s inzichtelijk moeten maken.

Doelstellingen

In 2017 werd al bevonden dat duurzaam beleggen door verzekeraars nog te vrijblijvend is. Ook dit jaar blijkt dat het een uitdaging is om doelstellingen te formuleren die een verbetering van het duurzaam beleggingsbeleid inhouden. Hoewel de instrumenten voor verantwoord beleggen steeds wijdverbreider worden toegepast, schort het aan een lange termijnvisie.  Bij 83% van de verzekeraars ontbreken concrete doelstellingen om verantwoord beleggen naar het volgende niveau te brengen. Slechts enkele verzekeraars hebben tijdsgebonden doelstellingen geformuleerd.

Klimaatrisico’s

Dit jaar legt de VBDO de nadruk op het integreren van klimaat-gerelateerde risico’s in de beleggingsstrategie. Een belangrijke stap in het identificeren van klimaatrisico’s, en kansen, is het in kaart brengen van de impact van klimaat gerelateerde effecten op de beleggingsportefeuille. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 7% van de verzekeraars onderzoek heeft gedaan naar het effect van fysieke- en/of transitie risico’s op de allocatie van beleggingen. De VBDO moedigt verzekeraars aan om klimaatadaptatie mee te nemen in de beleggingsstrategie, om financiële risico’s aan het licht te brengen en te investeren in de veerkracht van samenlevingen.

Independer neemt benchmark op in vergelijking

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de keuzes die consumenten maken. Ook bij financiële beslissingen. Daarom hebben de VBDO en Independer de handen ineengeslagen door de benchmark van de VBDO een plek te geven in de vergelijking van zorgverzekeringen bij Independer. Coen de Ruiter, directeur van het digitale vergelijkings- en adviesplatform: “Ons doel is mensen op een begrijpelijke manier inzicht te geven zodat ze zelf financiële beslissingen kunnen nemen. Steeds vaker willen klanten weten of hun keuze ook duurzaam is. Wij willen dat inzicht uiteraard graag geven en zijn blij dat we in samenwerking met de VBDO deze primeur hebben. Mensen kunnen bij Independer vanaf nu filteren op duurzaamheid als ze een zorgverzekering zoeken.”

Share Button