Achmea richt zich steeds meer op duurzaamheid en maatschappelijke impact

Het operationeel resultaat van Achmea is in het eerste halfjaar van 2019 gestegen naar naar 284 miljoen euro. Schade & Inkomen realiseert sterke groei en heeft een gecombineerde ratio van 95,8% en resultaat Pensioen & Leven is gestegen door verbeterd technisch en beleggingsresultaat. In lijn met onze coöperatieve achtergrond zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:

“2019 is het laatste jaar van onze strategische planperiode “Samen Waarmaken”. We hebben in het eerste halfjaar opnieuw goede voortgang geboekt met de realisatie van onze strategische en financiële doelen.

In lijn met onze coöperatieve achtergrond zetten wij ons in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. In de achterliggende periode zijn opnieuw mooie stappen gezet. Zo heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance als eerste Nederlandse vermogensbeheerder de ‘Green Deal Zorg’ ondertekend en zetten wij met ons zorgvastgoed in op een veilige en duurzame leefomgeving. Zilveren Kruis stimuleert een gezonde levensstijl en verbetert de zorg voor patiënten door meer zorg thuis te organiseren bij hartklachten, COPD, chemo- of immuuntherapie. Deze vormen van eHealth leiden tot minder ziekenhuisopnamen en resulteren tegelijkertijd in minder zorgkosten. Interpolis en Rabobank bieden de test ‘Past jouw huis nog?’ om bewustwording te creëren over zelfstandig wonen rond de pensioenleeftijd en zo mee te denken over oplossingen voor nu en later. Met al deze initiatieven spelen wij een brede en waardevolle rol in het leven van onze klanten, die verder gaat dan alleen het aanbieden van verzekeringen. Hierbij staat duurzaamheid centraal en zijn drie internationale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) verankerd in het hart van onze strategie. Wij hebben ons onlangs aan het Klimaatakkoord gecommitteerd en geven hiermee aan onze verantwoordelijkheid te nemen in de aanpak van klimaatverandering.

Onze vermogensbeheerder Achmea Investment Management is onderscheidend en succesvol met haar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dienstverlening. Deze dienstverlening is in de eerste helft van 2019 voor het Pensioenfonds Horeca & Catering geïmplementeerd. Het beheerd vermogen is in het eerste halfjaar gestegen tot €142 miljard en gaat vanaf 1 januari 2020 verder toenemen door de keuze van het Pensioenfonds Vervoer voor Achmea Investment Management als integraal beheerder.

Als verzekeraar helpen wij traditioneel bij tegenslag of ziekten en staan we onze klanten bij met preventie en advies. Zo voorkomen we veel leed of schade. De wereld verandert echter in hoog tempo en de wensen van onze klanten veranderen mee. Met de uitbreiding naar innovatieve diensten, in aanvulling op onze verzekeringen, spelen we in op die veranderende wensen.

Wij gaan onverminderd door met het ontwikkelen van aansprekende, vernieuwende diensten die naast grote maatschappelijke impact, ook waarde leveren voor Achmea. Daarom introduceren wij binnenkort het Achmea Innovation Fund dat vanaf 1 oktober 2019 groeikapitaal kan verstrekken aan ondernemingen die actief zijn op de domeinen gezondheid, mobiliteit, wonen en financiële oplossingen voor nu, straks en later. Het fonds richt zich op kansrijke initiatieven gebaseerd op opkomende technologieën in de Fintech en Insurtech die aansluiten bij onze strategische doelen. Het is de ambitie om het fonds op termijn te laten groeien naar een initiële omvang van €100 miljoen.

 

Share Button