Klimaatbestendig wonen is voor meeste Nederlanders puzzel

De meeste Nederlanders willen hun woning aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en wateroverlast. Maar ze weten onvoldoende hoe dat kan en hoe duur dat is. Dit blijkt uit de eerste Klimaat Adaptatie Monitor van Achmea.

Een kwart van de Nederlanders weet niet wat wordt bedoeld met klimaatbestendiger wonen. Van veel maatregelen hebben weinig mensen gehoord. Zo kunnen bij een hittegolf zonwering en gevelbegroeiing helpen en bij forse regenbuien een waterberging op eigen grond. De meeste Nederlanders hebben hierover nog nooit informatie ontvangen. Ze hebben daar wel behoefte aan; 36% vindt dat de gemeenten hen moeten informeren over klimaatbestendig wonen. 72 % vindt het klimaatbestendiger maken van woningen een taak van de overheid. Dit sluit aan bij de oproep van Vereniging Eigen Huis, afgelopen zomer, om bij de regelgeving voor nieuwbouwwoningen meer rekening te houden met het op een natuurlijke manier buitenhouden en afvoeren van warmte.

Door klimaatverandering heeft Nederland vaker last van extreme wateroverlast en hitte. Veel Nederlanders verwachten dat de overlast hierdoor in en om hun woning toeneemt. Toch heeft slechts 1 op de 3 Nederlanders hun woning klimaatbestendig gemaakt, door bijvoorbeeld betere isolatie. Als reden hiervoor noemen ze vooral dat het duur zou zijn.

Achmea merkt dat Nederlanders steeds meer maatregelen willen nemen door het veranderende klimaat. Toch is er nog veel meer mogelijk, zegt Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea: “Vanuit onze coöperatieve identiteit dragen wij bij aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Wij willen niet alleen schades vergoeden voor onze tien miljoen klanten, maar ook van waarde zijn bij het voorkomen ervan. Daarom investeren we in preventie en dienstverlening. Zo helpt Interpolis bij de aanleg van een groen dak, helpt Centraal Beheer bij de installatie van zonnepanelen en adviseren we gemeenten met data-analyses hij zij beter kunnen inspelen op toenemende wateroverlast en hittestress in steden.”

Share Button