Windcentrale start tweede investeringsronde via crowdfunding!

Gezien de overweldigende belangstelling voor het  eerste project is besloten om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden kennis te maken met Winddelen. De resterende Winddelen ter waarde van €920.816 worden daarom aan u ter beschikking gesteld. Het bedrag voor de maximum investering is vastgesteld op €1.631 per persoon, verder zijn de condities gelijk aan de eerste campagne: 4,8% rente en een looptijd van één jaar! 

De vraag naar duurzame energie groeit enorm. Wij van de Windcentrale, maken het voor iedereen mogelijk om zelf energie op te wekken met één van onze windmolens. Als consument koop je stukjes van de windmolen, Winddelen genaamd, waardoor je als Winddeel-eigenaar direct duurzame energie geleverd krijgt. Momenteel hebben wij dertien windmolens in beheer, deze leveren stroom aan 15.000 huishoudens. Om te kunnen investeren in nieuwe windenergieprojecten waarmee we de energietransitie versnellen, willen wij nu €920.816 ophalen bij de crowd.

Doe mee door een lening te verstrekken met een rente van 4,8% en een looptijd van één jaar. Na één jaar bieden we u de optie om de lening af te laten lossen óf om uw investering om te zetten in ‘Winddelen’. Bij de laatste optie wordt u mede-eigenaar van de windmolen Het Vliegend Hert te Rouveen, Overijssel. U heeft dan een verwacht rendement van 8%.

U kunt in veelvouden van €233 investeren tot maximaal €1.631. Het bedrag van €233 staat gelijk aan één Winddeel.

Share Button