Zo werkt de nieuwe Morningstar Sustainability Rating

De Morningstar Sustainability Rating gaat veranderen. De nadruk bij de duurzaamheidsbeoordeling van beleggingen komt te liggen op de mate van (financieel) risico die beleggingen lopen op basis van de ESG-factoren waar ze mee te maken hebben. Daarmee kijkt de beoordeling meer naar de toekomst en krijgt alles wat een bedrijf doet om zijn ESG-profiel te verbeteren een grotere rol.

Sinds de introductie in 2016 is de Morningstar Sustainability Rating voortdurend aangepast en uitgebreid. De methodologie is verbeterd en inmiddels is de rating van toepassing op zo’n 50.000 beleggingsfondsen.

Nu is het tijd voor een volgende stap. Tot dusver was de duurzaamheidsbeoordeling een momentopname van de beleggingsportefeuille. Die kwam tot stand op basis van de ESG-beoordeling op individueel bedrijfsniveau door Sustainalytics, waar een portefeuille-score uit volgde en waar vervolgens een score voor controverses van af getrokken werd.

De nieuwe methodologie kijkt nadrukkelijker naar de toekomst en dan specifiek naar de risico’s die een bedrijf loopt op grond van ESG-factoren. In de video legt Morningstar’s Hortense Bioy uit hoe de vernieuwde Morningstar Sustainability Rating in elkaar zit en hoe beleggers ermee kunnen werken bij het nemen van hun beleggingsbeslissingen.

Lees meer en bekijk de video

Share Button