ABP investeert in Zuid-Hollands windpark

Bron
ABP

ABP heeft een aandeel verworven in een nieuw windpark in Goeree-Overflakkee. Het Zuid-Hollandse windmolenpark ligt ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van Rotterdam. De verwachting is dat de turbines in het najaar van 2020 groene stroom gaan leveren. Met de opgewekte windenergie kunnen 35.000 huishoudens van schone elektriciteit worden voorzien.

Project Oostflakkee is in gang gezet en ontwikkeld door een groep lokale agrariërs en Renewable Factory, een Nederlandse ontwikkelaar van windparken. De uitvoering is in handen van Kallista. Het bedrijf heeft in Frankrijk een goede staat van dienst op het gebied van windenergieprojecten.

Kallista

‘Kallista is een bedrijf dat we sinds enkele jaren in onze beleggingsportefeuille hebben zitten en veel expertise heeft in de bouw van windparken’, stelt Jan-Willem Ruisbroek van APG. Pensioenuitvoerder APG voert de investering in het windpark uit namens ABP. ‘Samen met Kallista zijn we in staat om ook relatief kleine windparken te bouwen.’

Deze investering past bij de wens van ABP om meer te gaan investeren in Nederlandse windenergie. Ruisbroek: ‘We hebben grote belangstelling in investeringen die dichtbij onze deelnemers en onze gepensioneerden staan. Het is mooi om daarnaast ook een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie en de verduurzaming van ons land.’

€5 miljard

Volgens ABP-voorzitter Corien Wortmann levert dit project twee voordelen op voor de deelnemers: goede lange-termijnrendementen en een groeiend aandeel in groene en schone energie. ‘Deze investering past bovendien in de ambitie van ABP om de beleggingen in hernieuwbare energie verder op te voeren naar €5 miljard in 2020.’

Volgens Ruisbroek zijn alle voorwaarden aanwezig om met dit windpark een goed rendement te behalen. Genoeg wind is een eerste voorwaarde. ‘We hebben daar uitvoerig onderzoek naar laten doen. De verwachte windopbrengst is goed. Daarnaast voldoet het park ook technisch aan de hoogste eisen. De Enercon-turbines staan bekend staan bekend om de zeer goede betrouwbaarheid en kwaliteit.’

Milieu-effecten

Hoe beperken we zoveel mogelijk de overlast voor omwonenden en dieren en planten? Ruisbroek: “Dat is voor ons essentieel. Voor dit project is er een uitgebreid milieueffectenrapportage uitgevoerd. Daaruit bleek dat er geen sprake is van onaanvaardbare gevolgen voor mens, dier en landschap. Een milieueffectenrapportage is een cruciaal onderdeel voor het verkrijgen van een bouwvergunning.”

De investering van ABP in het Zuid-Hollandse windpark volgt kort op een eerder grote investering in windenergie. Vorige week verwierf ABP een belang van 64% in Merkur Offshore, een van de grotere offshore windparken ter wereld. Merkur Offshore ligt op een afstand van ruim 45 kilometer voor de Noord-Duitse kust en levert voldoende duurzame energie op, gelijk aan wat circa 500.000 huishoudens gebruiken.

Share Button