Klimaattransitie: BNP Paribas Fortis biedt Belgische consument lening met korting voor duurzame mobiliteit

Naar aanleiding van het 98e Autosalon, dat plaatsvindt van 10 tot 19 januari 2020, lanceren BNP Paribas Fortis en Fintro een lening met een rentevoet vanaf 0,80%* voor auto’s met ecolabel A of B. Dat tarief geldt ook voor leningen voor fietsen en elektrische fietsen.

Onze mobiliteit evolueert, dus evolueren de leningen bij BNP Paribas Fortis en Fintro mee. Binnen die context waarin steeds meer mensen ervoor kiezen om zich te verplaatsen met een eigen duurzaam vervoermiddel of om een milieuvriendelijke wagen aan te schaffen, biedt BNP Paribas Fortis tarieven aan die de klimaattransitie ondersteunen.

De ecologische autolening van BNP Paribas Fortis is beschikbaar van 3 januari tot 28 februari 2020 tegen een rentevoet vanaf 0,80%*. Dat tarief geldt voor elke aankoop van een nieuw voertuig dat behoort tot categorie A of B van het Europese ecolabel voor CO2-uitstoot. Wilt u nagaan of een wagen het ecolabel A of B draagt, raadpleeg dan de CO2-gids op internet. Voor nieuwe voertuigen die het ecolabel A of B niet hebben, kunt u een lening aangaan tegen een rentevoet vanaf 0,90%*.

Ook de fiets is een belangrijk vervoermiddel. Dit jaar steunt de bank opnieuw de aankoop van een stalen ros met een fietslening tegen een rentetarief van 0,80%*. Met die lening voor een fiets of een ander zachtvervoermiddel is het mogelijk om eender welk type fiets of vervoermiddel dat de zachte mobiliteit bevordert, te financieren, met een minimumbedrag van 500 euro en een maximaal leenbedrag van 110% van de totaalprijs van de fiets (btw inbegrepen), zodat de klant naargelang zijn behoefte ook toebehoren kan kopen.

Wie kiest voor een groene autolening?

Volgens de gegevens van BNP Paribas Fortis is bijna een op de twee consumentenkredieten bestemd voor de aankoop van een voertuig. Qua profiel is de typische consumentenkredietnemer een Franstalige (54%) man (64%) van 47 jaar oud die in zijn eentje een lening aangaat (54%). Het leeftijdsverschil tussen een kredietnemer van een lening voor een nieuwe auto en die van een lening voor een tweedehandswagen bedraagt 8 jaar; de eerste is 48, terwijl de tweede 40 is.

Uit de statistieken van de bank blijkt ook nog dat de kredietnemer van een groene autolening gemiddeld 48 jaar oud is en gemiddeld 16.770 euro leent. De gemiddelde maandelijkse aflossing bedraagt 314 euro en de lening heeft een gemiddelde looptijd van 55 maanden. Verder zijn twee op de drie milieuvriendelijke wagens ingeschreven in Wallonië en in Brussel.

Slechts 2% van de hele consumentenkredietproductie is bestemd voor zachte mobiliteit, namelijk een fiets, een elektrische fiets, een e-scooter, een e-step of een segway. Een laag percentage dat evenwel te begrijpen valt doordat de bedragen voor die zachtvervoermiddelen niet zo hoog oplopen. Qua profiel is de typische kredietnemer van een e-bikelening gemiddeld 47 jaar oud en leent hij gemiddeld 3.333 euro. De gemiddelde maandelijkse aflossing bedraagt 125 euro en de lening heeft een gemiddelde looptijd van 27 maanden. We merken ook op dat 80% van de klanten van BNP Paribas Fortis die een lening voor een e-bike aangingen, in Vlaanderen woont.

Met de nieuwe campagne rond duurzame mobiliteit wil BNP Paribas Fortis zijn klanten begeleiden bij de transitie naar ecologischere energie-oplossingen. De bank verbindt zich ertoe haar financierings- en beleggingsactiviteiten te laten aansluiten op de doelstelling van het Internationaal Energieagentschap (IEA) om de opwarming van de aarde wereldwijd tegen eind deze eeuw te beperken tot minder dan 2°C.

* De rentevoet van 0,80% geldt vanaf 3 januari tot 28 februari 2020 voor elke aankoop van een nieuw voertuig dat daarvoor in aanmerking komt, met name auto’s die behoren tot categorie A of B van het Europese ecolabel voor CO2-uitstoot, en voor fietsen en voertuigen die de zachte mobiliteit bevorderen. Die waarden zijn gebaseerd op de officiële (gehomologeerde) cijfers van de autoconstructeurs, maar de uitstoot en het verbruik kunnen in de praktijk hoger liggen (bijvoorbeeld afhankelijk van de rijstijl). Voor nieuwe voertuigen die het ecolabel A of B niet hebben, bedraagt de rentevoet 0,90%.

Meer informatie

Share Button