Greenpeace blij met besluit Aegon om steenkool af te bouwen

Aegon heeft vandaag aangekondigd om investeringen in de kolenindustrie tot 2029 af te bouwen. Greenpeace juicht het besluit van Aegon toe. Dit is een belangrijke en goede stap van één van de grootste financiële instellingen van Nederland. Kees Kodde, campagneleider bij Greenpeace Nederland onderhandelde hierover met de verzekeraar: “Dit is een stap in de goede richting van Aegon, maar nog niet alle kolenbedrijven zijn uitgesloten. Verzekeraars weten als geen ander dat de schade door extreem weer een steeds grotere kostenpost wordt. De klimaatcrisis heeft nu al rampzalige gevolgen, kijk naar de bosbranden in Australië en tyfoons in de Filipijnen.”

Financiële sector nu aan zet

“Aegon stuurt hiermee een duidelijke boodschap naar de financiële sector: het is hoog tijd om te stoppen met het beleggen in sectoren die een negatieve impact hebben op de klimaatcrisis. Hopelijk zijn ze hiermee een inspiratie voor anderen, want het is noodzaak dat grote Nederlandse pensioenfondsen zoals ABP en PFZW het voorbeeld van Aegon volgen”, aldus Kees Kodde.

Meer dan 100 bedrijven uitgesloten

Het nieuwe beleid van Aegon geldt voor zo’n 140 miljard aan investeringen en ook voor de beleggingen van haar Amerikaanse tak, Transamerica. In totaal worden nu 104 kolenbedrijven door Aegon uitgesloten van investeringen. Voor de beleggingen in steenkool in Polen maakt Aegon een uitzondering, omdat het bedrijf geen invloed zou hebben op het pensioenfonds dat in Polen onder de naam Aegon opereert. Kees Kodde van Greenpeace reageert: “Aegon zal dit probleem moeten oplossen, want er worden in Polen nog steeds nieuwe kolencentrales en kolenmijnen gepland, mede dankzij de beleggingen van Aegon in Polen. Deze uitzondering is onhoudbaar.”

Campagne Greenpeace

Greenpeace voerde actie bij de aandeelhoudersvergadering van Aegon vorig jaar. Ook heeft Greenpeace opinieartikelen en rapporten gepubliceerd en veel gesprekken gevoerd met Aegon. Twee jaar geleden sprak Greenpeace Aegon aan op haar beleggingen in teerzandolie en in februari 2019 sloot Aegon de meeste teerzandolie uit van haar beleggingen. Nu worden zowel het teerzandbeleid als het kolenbeleid aangescherpt door Aegon.

 

Achtergronden nieuw steenkoolbeleid Aegon

  • Energiebedrijven met meer dan 10 gigawatt productiecapaciteit steenkool en uitbreidingsplannen in steenkool, worden uitgefaseerd. Aegon sloot eerder al elk bedrijf uit dat meer dan 30 procent van zijn inkomsten haalt uit steenkoolmijnbouw. Deze percentages voor mijnbouw zullen nu geleidelijk worden verlaagd tot 10% in 2027, en onder 5% in 2029.
  • Aegon voegt vandaag 65 kolenbedrijven toe aan zijn uitsluitingenlijst, waarmee het aantal uitgesloten kolenbedrijven op 104 komt.
  • Het beleid van Aegon Nederland gaat verder: daarin worden ook energiebedrijven uitgesloten die meer dan 30% van hun omzet uit steenkool halen. Dat percentage wordt afgebouwd naar onder de 5% in 2029.
  • Het nieuwe beleid van Aegon wereldwijd geldt voor 140 miljard euro aan beleggingen, het beleid van Aegon Nederland geldt voor 82 miljard euro daarvan.
Share Button