Investeer in bio-zuivel met crowdfunding: Weerribben Zuivel B.V.

Weerribben Zuivel opereert in de groeiende markt van biologische voeding. U kent ze wellicht van de merken Weerribben Zuivel, het biodynamisch geproduceerde Zuiver Zuivel, en Boerenzuivel. De melk voor deze producten wordt lokaal geproduceerd. Vervolgens wordt deze vers in de zuivelfabriek van Weerribben Zuivel verwerkt tot een scala aan kwalitatief hoogstaande producten – te herkennen aan het EKO label. U vindt de producten onder andere in de schappen bij Ekoplaza, Odin, de pakketten van Hellofresh, en bij de betere horeca. Investeer nu via crowdfunding via platform Oneplanetcrowd in dit bedrijf met 6% rente en een looptijd van 5 jaar!

Bio-pionier Klaas de Lange staat als vierde generatie momenteel aan het hoofd van dit familiebedrijf. Al in 1984 maakte hij, samen met zijn vader Harm, de ommezwaai naar volledig biologische landbouw. Geen kunstmest. Geen chemische bestrijdingsmiddelen, en volop ruimte voor het vee. Het bedrijf, gesitueerd in Nationaal Park Weerribben-Wieden, hanteert een natuurinclusieve werkwijze. Vogelvriendelijke weides dragen bij aan de biodiversiteit en lokaal verkregen veevoer reduceert uitstoot. Zo staat Weerribben Zuivel voor verantwoorde voedselproductie. Voor nu, én in de toekomst.

Weerribben Zuivel blijft onderscheidend op het gebied van kringlooplandbouw en zelfvoorzienendheid door verdere verduurzamingsmaatregelen te nemen. Dit gaan ze doen door zonnepanelen te plaatsen, productie-apparatuur te vernieuwen en optimalisatie van de bedrijfsvoering. Zo kan de onderneming voorop blijven lopen op het gebied van verantwoorde bio-zuivel. Weerribben Zuivel biedt u nu de kans om te investeren.

Weerribben Zuivel in vogelvlucht

  • Weerribben Zuivel B.V. is al generaties lang een gezond boerenbedrijf
  • Marktleider in een groeimarkt, de afzet van biologische producten is de afgelopen 5 jaar met 10% per jaar gestegen
  • We produceren zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
  • Weerribben Zuivel bezit het EKO label en Zuiver Zuivel de Demeter certificatie
  • Onze onderneming werkt nauw samen met de Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en stichting Natuurmonumenten
  • Onze verpakkingen zijn volledig recyclebaar
  • We ondersteunen startende ondernemers in ontwikkelingslanden door microkrediet te verstrekken via Novib

Draag bij aan de verdere verduurzaming van Weerribben Zuivel door een lening te verstrekken met 6% rente en een looptijd van 5 jaar

Financieringsvorm Lening (Achtergesteld aan Rabobank)
Rente 6% (netto rendement na beheervergoeding 5,2%)
Looptijd 57 maanden
Aflossing en rente    Aflossing start per 1 juli 2020 en vervolgens per kwartaal. Rentebetaling start per 1 juli 2020 en vervolgens per kwartaal.
Zekerheden  Tweede hypotheek en tweede pandrecht. Borgtocht van de ondernemers ter grootte van 10% van het uitstaande bedrag met een minimum van € 100.000.

Share Button