Studie toont aan dat particuliere beleggers op duurzaamheid inzetten

Bron
ABN AMRO

Onderzoek van Mary Pieterse-Bloem, lid van ABN AMRO Belegging comité en hoogleraar aan de Erasmus School of Economics, in samenwerking met de Oxford Saïd Business School, toont aan dat er meer wordt belegd in ondernemingen en instanties met hogere duurzaamheidsscores. Ook wordt er positief gereageerd door beleggers als die scores verbeteren en vice versa. Deze studie, waarvan de resultaten net bekend zijn, levert systematisch bewijs dat particuliere beleggers informatie over duurzaamheidsscores meewegen bij hun investeringsbeslissingen. Dit is niet eerder wetenschappelijk aangetoond.

Aan de hand van een volledige geanonimiseerde set data van ABN AMRO’s Private Bank hebben de onderzoekers gekeken hoe beleggers hun aandelen- en obligatieportefeuilles inrichten op duurzaamheidsscores en deze ook aanpassen als de scores veranderen. Het onderzoek toont aan dat er inderdaad meer wordt belegd in ondernemingen en instanties met hogere duurzaamheidsscores. Ook wordt er positief dan wel negatief gereageerd door aan- en verkopen als die scores verbeteren of verslechteren.

De duurzaamheidscores bestaan deels uit Environmental, Social and Governance (ESG) ratings die aan overheden en bedrijven worden toegekend en deels uit het spelen van controverses binnen de bedrijven wanneer die aan het licht (dreigen te) komen.

De meetperiode was van januari 2016 tot december 2019. Het onderzoek is vastgelegd in een academisch artikel, dat is ingediend bij de Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment Conferentie welke in september dit jaar zal plaatsvinden (http://ccsi.columbia.edu/2020/09/09/grasfi2020/).

Share Button