ACTIAM verhoogt lat duurzaam passief beleggen

Bron
ACTIAM

ACTIAM heeft al haar indexfondsen verder verduurzaamd. Dat betekent dat de vermogensbeheerder nu voor haar totale fondsportefeuille naast sociaal-ethische principes ook strenger screent op financieel-materiële principes. Het percentage bedrijven dat door deze recente aanscherping wordt uitgesloten – omdat zij onvoldoende voorbereid zijn op de transitie naar een duurzame samenleving – stijgt hiermee van 5% naar 20%.

Adaptief vermogen bepalend

ACTIAM beoordeelt bedrijven naast sociaal-ethische principes ook op hun financieel-materiele principes. Bedrijven moeten voldoende aanpassingsvermogen hebben om de transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel te maken. ACTIAM paste deze principes al toe op de door haar actief beheerde fondsen en mandaten en rolt dit nu ook uit voor haar indexfondsen. Op basis van zeven fundamentele materiële thema’s1maakt ACTIAM inzichtelijk hoe bedrijven zich voorbereiden op de overgang naar een duurzame samenleving en het opereren binnen de grenzen van onze planeet; zoals waterneutrale portefeuilles in 2030 en geen ontbossing of verlies van biodiversiteit.

Ook kijkt ACTIAM of deze bedrijven in staat zijn om maatschappelijke controverses (o.a. op basis van UN Global Compact en OECD-richtlijnen) op te lossen en te voorkomen. Er wordt gerapporteerd over zowel het financieel als het sociaal rendement, inclusief de CO2 – en de watervoetafdruk van de geselecteerde bedrijven.

Uitsluiting olie- en gasbedrijven

Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy bij ACTIAM: “Door het toevoegen van ESG als risico-indicator, optimaliseren we het risico-rendementsprofiel. Daarbij richten wij ons op wat financieel-materieel is. Welke bedrijven hebben grote financiële risico’s door ontwikkelingen zoals klimaatverandering, waterverbruik, menselijk kapitaal en grondstoffenschaarste? We willen niet investeren in bedrijven die deze risico’s niet voldoende mitigeren.

Daarbij werken we toekomstgericht en op basis van gecombineerde databronnen alsook kwalitatieve analyses. Via ons unieke ESG-dashboard geven we inzicht in de uitsluitingen, klimaat- en waterrisico’s en de inspanningen op gebied van engagement en stemmen. Een gevolg van ons aangescherpte beleid is dat het percentage uitgesloten bedrijven toeneemt van 5% naar ongeveer 20%. Bij deze uitsluiting zit bijvoorbeeld een groot deel van de olie- en gassector.”

Share Button