Rapport Bureau DFO: Financieel adviseur kan aanjager worden op gebied van duurzaamheidsmaatregelen

Duurzaamheid zal in de komende jaren een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s worden. Financieel adviseurs lijken bij uitstek een beroepsgroep die binnen deze ontwikkeling in de communicatie naar consumenten een belangrijke rol kunnen spelen.  Bureau DFO heeft, daartoe in staat gesteld door verzekeringsmaatschappij ANSVAR, gesprekken gevoerd met financieel adviseurs over hun visie en activiteiten op het gebied van duurzaamheid. De resultaten van de deze interviews zijn gebundeld in een verslag. 

Positie financieel adviseurs kansrijk

Duurzaamheid zal in de komende jaren een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s worden. Financieel adviseurs lijken bij uitstek een beroepsgroep die binnen deze ontwikkeling in de communicatie naar consumenten een belangrijke rol kunnen spelen. Veel van de maatregelen die consumenten kunnen nemen zullen een sterk lokaal karakter hebben, doordat bijvoorbeeld bepaalde maatregelen met meerdere consumenten die dicht bij elkaar wonen samen worden genomen of door plaatselijke ondernemers worden uitgevoerd. Juist de financieel adviseur die vaak een sterke lokale positie heeft kan hierbij een verbindende rol vervullen.

Draagvlak bij consumenten

Adviseurs geven aan dat er bij consumenten breed een draagvlak is om het onderwerp “duurzaamheid” bespreekbaar te maken. Het onderwerp wordt maatschappelijk relevant gevonden en er zijn relatief weinig consumenten die, wanneer de adviseur dit onderwerp aanroert, aangeven dat dit onderwerp hen niet interesseert.

Primair beleggen en hypothecair krediet

Op dit moment speelt het onderwerp duurzaamheid in gesprekken van financieel adviseurs met consumenten primair bij gesprekken over vermogensopbouwproducten en hypothecair krediet en nog in mindere mate bij bijvoorbeeld schadeverzekeringen. Momenteel is nog weinig sprake van uitwisseling van ervaringen en inzichten op het gebied van duurzaamheid tussen de verschillende financiële sectoren.

Download het rapport op aanvraag

Share Button