ABN AMRO Energy Transition Fund helpt 20.000 huishoudens aan duurzame windenergie

Bron
ABN AMRO

Op Windpark De Veenwieken in Overijssel zijn tien nieuwe windturbines in gebruik genomen. Het windmolenpark, dat een initiatief is van De Wieken B.V. (Windunie, ABN AMRO Energy Transition Fund en Greenchoice) en Pure Energie, is daarmee officieel operationeel.

Eind 2018 maakte de project-B.V. De Wieken bekend Windpark De Veenwieken te gaan realiseren. Inmiddels zijn de tien windmolens op het park in operatie genomen. Per jaar moeten deze groene stroom opwekken voor 20.000 huishoudens. Met het in gebruik nemen van alle molens is de bouw van het windpark officieel afgerond.

ABN AMRO Energy Transition Fund

Het Energy Transition Fund richt zich op investeringsmogelijkheden in projecten en bedrijven die impact hebben op de versnelling van de energietransitie. Het fonds focust op vier pijlers: Duurzame energie, energie efficiëntie & CO2 reductie, schone mobiliteit, slimme netwerken.

Met het Energy Transition Fund wil ABN AMRO de omschakeling naar duurzaamheid versnellen.

Share Button