Reactie Pensioenfederatie op onderzoek naar betrokkenheid financiële instellingen bij ontbossing

Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection hebben in samenwerking met Hivos en Both ENDS onderzocht in hoeverre Nederlandse financiële instellingen beleggen in of lenen aan 59 bedrijven die betrokken zijn bij sojateelt of veeteelt in Brazilië of die een belangrijke rol spelen in de binnenlandse of internationale toeleveringsketens hiervan. Sojateelt en rundvleesproductie hebben invloed op ontbossing. Onder de 26 onderzochte financiële instellingen zijn ook tien pensioenfondsen.

Pensioenfondsen beleggen pensioenpremies om te zorgen voor een levenslang pensioen voor hun deelnemers. Over de organisaties waar ze in beleggen, leggen zij verantwoording af aan hun deelnemers. Drie fondsen scoren goed op engagement. De aanbeveling van de NGO’s richt zich onder andere op aanscherping van het beleid om ontbossing in de Amazone- en Cerrado-regio’s in Brazilië te voorkomen en te stoppen.

De tien pensioenfondsen en een aantal van de bij het onderzoek betrokken NGO’s hebben het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-Convenant Pensioenfondsen ondertekend. Binnen dit convenant werken zij samen, ook met de overheid en de vakbonden en andere pensioenfondsen, om meer inzicht te krijgen in waar zich risico’s voordoen op negatieve effecten voor samenleving en milieu. Dit met als doel om zo hun invloed aan te wenden om deze negatieve effecten te beëindigen of te mitigeren. Pensioenfondsen en NGO’s zitten regelmatig met elkaar om de tafel over beleggingen in de sustainable development goals (SDG’s), het uitsluitingsbeleid, de resultaten uit engagement en reductie van CO2 in de portefeuille.

Share Button