Relatieve stabiliteit voor Oikocredit in uitdagend kwartaal

Bron
Oikocredit

Partner

De effecten van het coronavirus zijn over de hele wereld zichtbaar, maar vooral in gemeenschappen met lage inkomens. In het tweede kwartaal van 2020 ondervonden Oikocredit en haar partnerorganisaties de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie. Door tijdige en gedegen voorbereiding tijdens het eerste kwartaal en met regelmatige monitoring in het tweede kwartaal is Oikocredit in staat geweest om de controle te houden over deze gevolgen. De verwachtingen over de financiële resultaten in 2020 zijn echter aangescherpt.

Uiteraard heeft de situatie gevolgen voor de ontwikkelingsfinancieringsportefeuille, de inkomsten en balans. Als gevolg van de beslissing om alleen op bestaande partners te concentreren en terughoudend te reageren op partners die om herfinanciering vragen, is de totale uitstaande portefeuille van leningen en equity met 6,9% gedaald tot € 947,1 miljoen. Het ledenkapitaal daalde licht met 1,1% tot € 1.139,7 miljoen. Door de daling van inkomsten en het relatief stabiele aantal uitstaande aandelen daalde de intrinsieke waarde van € 213,30 naar € 210,94.

Over het geheel genomen bleef de kwaliteit van de portefeuille aan het einde van het tweede kwartaal stabiel. De PAR 90 (het percentage van de kredietportefeuille met betalingen die minstens 90 dagen achterstallig waren) verbeterde marginaal van 6,8% naar 6,7%. Regionaal werd de portefeuille meer beïnvloed in Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied dan in Afrika. India, Indonesië, Mexico en Ecuador werden het meest getroffen. Om de financiële situatie van 112 partners te verlichten heeft Oikocredit betalingen opgeschort voor uitstaande leningen (door aflossingstermijnen te verlengen). Deze leningen vertegenwoordigen 19% van de totale uitstaande leningenportefeuille. Oikocredit beschouwt deze partners niet als partners die te laat zijn in hun betaalgedrag, maar we erkennen dat deze leningen meer risicovol zijn dan voor de crisis.

Nu de effecten van Covid-19 duidelijker worden heeft Oikocredit in het tweede kwartaal aanvullende maatregelen getroffen, ondanks de relatief stabiele prestatie van de portefeuille gelet op de PAR 90. De financiële status van partners wordt nog beter in de gaten gehouden en de risico’s in alle actieve markten worden zeer regelmatig beoordeeld. Het kwartaalresultaat is grotendeels zoals verwacht, aangezien veel partners hun leningen op tijd bleven terugbetalen. Hierdoor verbeterde de liquiditeitsratio van 21,1% naar 25,8%. De kredietverlening aan nieuwe partners is opgeschort om bestaande partners beter te kunnen ondersteunen. Ondanks de krimp in de portefeuille en rentebaten heeft Oikocredit een stabiele investeringsbasis kunnen handhaven. Dit komt doordat er minder verkoopverzoeken van beleggers waren dan bij het begin van de crisis werd verwacht. Doordat de investeerders op de hoogte zijn gehouden van wat Oikocredit doet om deze storm te doorstaan is de sterke band behouden gebleven.

Door de stevige financiële positie en het redelijk functioneren van de meeste partners, staat Oikocredit gunstig gepositioneerd om de komende operationele en economische gevolgen het hoofd te bieden. De macro-economische situatie in elk land waar Oikocredit werkt blijft beoordeeld worden om zowel risico’s als potentiële nieuwe kansen voor de toekomst te identificeren. Partners krijgen hulp waar nodig. De organisatorische veerkracht, behendigheid en reactievermogen wordt continu proactief ontwikkeld. Er wordt doorgegaan met het organiseren van webinars (wereldwijd, regionaal en lokaal) en online ontmoetingen tussen partners over leiderschap, wederzijds leren en solidariteit worden bevorderd. Dat alles terwijl partners betere ondersteuning krijgen bij het aanpassen van hun bedrijfsmodellen en bij het ontwikkelen van diensten en producten om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.

De taak die Oikocredit aan moet gaan, is meer een marathon dan een sprint. Het economisch herstel zal waarschijnlijk traag zijn en de mogelijk negatieve effecten op langere termijn zijn onzeker. Ondertussen worden de interne controles blijvend verbeterd, de systemen en efficiëntie herzien en de lessen van de eerste helft van het jaar meegenomen om effectief te reageren op de situatie die komen gaat. Hoewel de omvang van de portefeuille en de inkomsten een tijd lager zal zijn en de groeidoelstellingen die voor de crisis zijn gedefinieerd niet gehaald zullen worden, blijft Oikocredit dicht bij de markten staan waarin ze actief zijn. En Oikocredit blijft klaarstaan om partners te ondersteunen om betere resultaten voor mensen met een laag inkomen te bewerkstelligen.

 

Share Button