Duurzaamheid in beleggingsindustrie op een keerpunt; als de industrie zich aanpast zal de groei gestimuleerd worden door de vraag

CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, heeft een nieuwe studie uitgebracht die de wereldwijde stand van zaken op het gebied van duurzaam beleggen onderzoekt en hoe deze trend – versneld door de COVID-crisis – de komende tien jaar vorm zal geven aan de beleggingsindustrie. 85 procent van de ondervraagde leden van het CFA Institute zegt nu dat ze rekening houden met E, S en/of G-factoren in hun beleggingen, terwijl dat drie jaar geleden nog 73 procent was. Deze groei wordt gedreven door de vraag van klanten, waarbij 69 procent van de particuliere beleggers en 76 procent van de institutionele beleggers interesse heeft in ESG-beleggen. Het rapport, The Future of Sustainability in Investment Management: From Ideas to Realityonderzoekt de invloeden die de duurzaamheidstrend aansturen en geeft aan wat de implicaties zijn voor beleggingsinstellingen, waaronder de noodzaak om duurzaamheidsdata beter te integreren en duurzaamheidsexpertise te ontwikkelen om met innovatieve producten aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen. Het onderzoek omvat de mening van meer dan 7.000 deelnemers uit de sector, onder meer van klanten en eindbeleggers, beleggingsadviseurs en ESG-specialisten.

Hoewel over de toekomst van duurzaam beleggen veel onbekend is, gaat het rapport uit van drie belangrijke uitgangspunten voor de toekomst: 

  • Het is een toevoeging aan het instrumentarium van beleggers en het betekent geen ontkenning van de basisprincipes van beleggen.
  • Het ontwikkelt diepere inzichten over hoe waarde wordt gecreëerd door gebruik te maken van milieu, sociale en governance (ESG) overwegingen.
  • Er wordt rekening gehouden met vele belanghebbenden.

“Het integreren van duurzaamheid in het beleggingsbeleid is onderdeel geworden van de missie van onze industrie om de samenleving ten dienste te zijn door de lange termijn resultaten te verbeteren”, aldus Margaret Franklin, CFA, president en CEO van het CFA Institute. “Dit is een belangrijk moment voor organisaties om de uitdaging aan te gaan en bij te dragen aan de vorming van een toekomst die het waard is om in te investeren. Nu de focus op duurzaamheid bij beleggingen steeds groter wordt, zal het uiteindelijk bepalend worden voor het duurzame karakter van beleggen in het algemeen”.

Naast deze bevindingen richt het rapport zich op vier belangrijke gebieden van duurzaam beleggen:

  • De opkomst van alternatieve data en het belang daarvan in de duurzaamheidsanalyse: Technologie is een noodzakelijke basis voor concurrentievoordeel in de ESG-analyse, waarbij meer gegevensbronnen beschikbaar komen en meer differentiatie tussen de gegevens plaatsvindt. 71 procent van de deelnemers aan het onderzoek geloofde dat de opkomst van alternatieve data de duurzaamheidsanalyse robuuster zal maken, terwijl 62 procent het ermee eens was dat duurzaamheid een gebied is waar het menselijk oordeel en actief management van belang is. Dit benadrukt het vaak subjectieve en contextuele karakter van duurzaamheidsdata.   
  • Toenemende vraag naar beleggingsexpertise over duurzaamheid: Er is een relatieve schaarste aan talent op duurzaamheid in de beleggingssector. CFA Institute maakte gebruik van LinkedIn Talent Insights en constateerde dat het aanbod van expertise onder de centrale beleggingsrollen beperkt is, maar is wel snel groeiende. Van de 1 miljoen onderzochte LinkedIn-beleggingsprofielen zijn er minder dan 8.000 die ESG als expertisegebied noemen. CFA Institute stelde echter vast dat dit aantal het afgelopen jaar met 26 procent is toegenomen. Intussen blijkt uit een overzicht van meer dan 1.000 vacatures voor portefeuillemanagers op LinkedIn dat ongeveer 18 procent melding maakt van een voorkeur voor vaardigheden op het gebied van duurzaamheid.
  • De vraag van beleggers stimuleert instellingen om hun beleggingsmodellen te veranderen en hun productaanbod uit te breiden: Onder de verschillende manieren om ESG in het beleggingsproces te integreren, zijn ESG-integratie en best-in-class benaderingen populairder dan negatieve of uitsluitende screening, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van ESG-technieken, mogelijk gemaakt door verbeterde data. Groeimogelijkheden voor producten bestaan op het gebied van ESG-index tracking, quant funds, thematische ESG-producten, ESG multi-asset producten, klimaattransitie strategieën, lange termijn engagement en verbeterde benchmarks.  
  • De relevantie van systeemdenken in de duurzaamheidsanalyse: De COVID-crisis heeft de urgentie van duurzaamheidskwesties benadrukt, de nadruk gelegd op de onderlinge verbondenheid van het financiële systeem en op de manier waarop waarde creatie van bedrijven zowel invloed heeft op als beïnvloed wordt door het ecosysteem waarin zij opereren. De integratie van duurzaamheidsvraagstukken vereist een bredere inzet van het denken op systeemniveau.

De vraag naar duurzame beleggingen gaat onverminderd door, gedreven door push en pull factoren, gekatalyseerd door maatschappelijke verwachtingen, en versneld door de COVID-crisis.” zegt Rhodri Preece, CFA, Senior Head of Industry Research voor CFA Institute. “Beleggingsinstellingen die duurzaamheid in hun bedrijfsmodellen opnemen, hebben toegang nodig tot specialistische kennis die hun beleggingscapaciteiten verrijken en waarmee hiaten in data overbrugd kunnen worden. Onderwijs en opleiding op het gebied van ESG, samen met de komst van alternatieve bronnen van data en verbeterde informatievoorziening, zullen instellingen in staat stellen om het potentieel van duurzaam beleggen te ontsluiten”.

Jeroen Bos, CFA, Vice-President van CFA Society VBA Netherlands voegt hier aan toe: “De Nederlandse data voor deze studie laten duidelijk zien dat Nederland voorop loopt op het gebied van duurzaamheid met meer dan 90% van de ondervraagden die ESG al integreren in hun beleggingsprocessen. Dat is iets om trots op te zijn. Het leeuwendeel van Nederlandse beleggingsprofessionals (87%) geeft ook aan dat hun klanten dit van hen verlangen. Tegelijkertijd laat de studie zien dat er wereldwijd nog duidelijke stappen te zetten zijn, niet alleen op het gebied van ESG integratie; er is een roep om de verdere ontwikkeling van betere standaarden om transparantie te vergroten en greenwashing te voorkomen en het belang van educatie wordt breed erkent. Onze Nederlandse beroepsvereniging draagt in onze nationale context steeds bij aan de missie van CFA Institute om op het gebied van duurzaam beleggen een bijdrage te leveren. En daarmee een positieve impact te hebben op de industrie en de samenleving.

 

Share Button