PMT stelt reductiedoelstellingen CO2-uitstoot vast

Bron
PMT

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) wil in 2030 een duidelijke reductie van de CO2 -uitstoot hebben bewerkstelligd. Het fonds hanteert daarvoor een sectorgerichte aanpak, met bijbehorende reductiedoelstellingen per sector. Hiermee voldoet het fonds aan de vereisten van het Klimaatakkoord, waarbij de deelnemende partijen uiterlijk eind 2022 reductiedoelstellingen bekend moeten maken. De sectordoelstellingen die PMT stelt zijn ambitieus, maar weerspiegelen wel de grote verandering die nodig is om de doelstellingen van het Parijsakkoord te behalen.

Hartwig Liersch, directeur Beleggingen PMT: “PMT werkt al jaren aan het verminderen van de CO2 -uitstoot van de aandelenportefeuille. Toch hebben we daar nu pas doelstellingen aan gekoppeld. Dat is weliswaar sneller dan afgesproken in het Klimaatakkoord, maar wat later dan andere grote pensioenfondsen. De reden daarvoor is dat we een doelstelling wilden vaststellen die ook echt bij ons past. We willen niet alleen een vermindering van de CO2- uitstoot in onze aandelenportefeuille realiseren, maar bijdragen aan vermindering van de daadwerkelijke uitstoot in de wereld.”

Sectorgerichte aanpak

PMT kiest voor een aanpak waarbij per sector is bepaald welke uitstootreductie nodig is om de opwarming van de aarde (ruim) onder de twee graden te houden. Op basis daarvan zijn carbonreductiedoelstellingen per sector geformuleerd. Binnen de carbon intensieve sectoren kan PMT vervolgens kiezen voor bedrijven die zich inzetten om de energietransitie te bewerkstelligen. Daarbij kijkt PMT naar de uitstoot-intensiteit van bedrijven – en in het verlengde daarvan de portefeuille – uitgedrukt in CO2 uitstoot per geproduceerde eenheid.

Doelstellingen per sector

PMT streeft er naar om per 2030:

  • De uitstootintensiteit van bedrijven in de olie & gas industrie terug te brengen tot 39,5 gram CO2 (equivalenten) per geproduceerde MegaJoule energie
  • De uitstootintensiteit van nutsbedrijven terug te brengen tot 0,23 metric ton CO2 (equivalenten) per geproduceerde Megawattuur energie
  • De uitstootintensiteit van luchtvaartmaatschappijen terug te brengen tot 375 gram CO2 per RTK (revenue ton KM)
  • De uitstootintensiteit van aluminiumproducenten terug te brengen tot 3,07 ton CO2 (equivalenten) per geproduceerde ton aluminium
  • De uitstootintensiteit van autofabrikanten terug te brengen tot 41 gram CO2 -uitstoot per gereden kilometer voor nieuw geproduceerde voertuigen
  • De uitstootintensiteit van cementproducenten terug te brengen tot 0,41 ton CO2 per geproduceerde ton cementproduct
  • De uitstootintensiteit van staalproducenten per 2030 terug te brengen tot 0,82 ton CO2 (equivalenten) per geproduceerde ton staal

Passend bij achterban PMT

PMT verwacht in sectoren met een relatief hoge CO2-uitstoot veel te kunnen bereiken. De aanpak past bij de sector Metaal en Techniek. PMT onderzoekt jaarlijks hoe deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers denken over het beleggingsbeleid van het fonds. Liersch: “Wij kunnen hen moeilijk uitleggen dat we niet willen beleggen in staalproductie omdat dat veel CO2 uitstoot. Wat we wél kunnen uitleggen, is dat we alleen investeren in staalbedrijven die hun uitstoot willen terugbrengen tot het Parijsakkoord.”

Klimaatakkoord

In juli 2019 ondertekende PMT als één van de ruim 50 andere partijen het ‘Commitment van de financiële sector’, waarmee de partijen beloven een bijdrage te gaan leveren aan het Klimaatakkoord. Een belangrijk onderdeel daarvan is de toezegging om uiterlijk in 2022 actieplannen op te stellen waarin reductiedoelstellingen zijn opgenomen om de negatieve gevolgen van hun beleggingen te beperken.

CO2-uitstoot al met bijna 30% gedaald

In de afgelopen vijf jaar is de CO2 -uitstoot van de aandelenportefeuille van PMT al met bijna 30% gedaald. Dat werd gerealiseerd door het uitsluiten van 20-30% van het aandelenuniversum op basis van een verantwoord beleggen meetlat, diverse impactinvesteringen en gesprekken met de grootste uitstoters in de aandelenportefeuille om hen te bewegen hun CO2 -uitstoot te verminderen.

PMT publiceert sinds 2015 de carbon footprint en sinds 2017 ook een TCFD-rapportage. Bij de carbon footprint volgt PMT de richtlijnen van PCAF. Samen met andere grote fondsen wordt op dit moment gewerkt aan een minimum standaard voor de carbon footprint meting op – basis voor PCAF- voor alle Nederlandse pensioenfondsen voor te stellen.

Share Button