ING sluit zich aan bij het Nationaal Warmtefonds met EUR 50 miljoen financiering

Bron
ING

ING treedt toe als financier van het Nationaal Warmtefonds en zal 50 miljoen euro aan financiering beschikbaar stellen. Met de toetreding tot het Warmtefonds, dat leningen voor de verduurzaming van woningen en gebouwen verstrekt aan particuliere woningeigenaren, VvE’s en scholen, zet ING opnieuw een belangrijke stap in haar streven om vastgoed in Nederland duurzamer te maken.

ING brengt niet alleen kapitaal naar het Warmtefonds als nieuwe co-financier. De bank is marktleider in Nederland als huisbankier voor grotere woningcorporaties en VvE’s die een beroep kunnen doen op leningen van het fonds. ING kan het Warmtefonds onder de aandacht brengen bij deze groepen klanten, die via de Energiebespaarlening van het fonds tegen gunstige voorwaarden een lening kunnen afsluiten om woningen te verduurzamen.

Het Warmtefonds werd in 2014 opgericht – toen nog onder de naam Nationaal Energiebespaarfonds – en heeft inmiddels ongeveer EUR 600 miljoen aan financiering verstrekt voor de verduurzaming van vastgoed. De verwachting is dat dit de komende drie jaar zal verdubbelen. Het fonds wordt gefinancierd door de overheid, enkele Nederlandse grootbanken, de Europese Investeringsbank (EIB) en Council of Europe Development Bank (CEB). Met de toetreding van ING zijn er nu zes financiers.

Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING: “Verduurzaming is sinds Corona alleen maar belangrijker geworden, dat zien wij overal in de maatschappij. Met het verduurzamen van gebouwen en woningen is veel winst te behalen wat betreft de CO2 uitstoot en dit onderwerp is al jaren een groot thema voor ING. Wij helpen onze klanten met advies en financiering om gebouwen te verduurzamen en het toetreden als co-financier tot het Warmtefonds is een logische stap voor deze inspanningen. Door onze deelname aan het Warmtefonds helpen wij bovendien mee met het mogelijk maken van duurzaamheidsfinancieringen voor (gemengde) VvE’s*, een belangrijke groep waarvoor het aantrekken van kapitaal voor de nodige investeringen om panden duurzamer te maken buiten het Warmtefonds een complexe aangelegenheid is.”

Ernst-Jan Boers, voorzitter van het Warmtefonds: “Het bestuur is blij met ING als nieuwe financier van het fonds. Met de toetreding van ING zijn nu drie van de vier grootbanken in Nederland verbonden aan het fonds. De diverse partners zullen hun krachten bundelen om het mogelijk te maken om tegen aantrekkelijke voorwaarden de particuliere woningen, VvE’s en scholen te verduurzamen. Voor eind 2023 hopen we een CO2-reductie mogelijk te hebben gemaakt van in totaal 1 Pjoule. Met deze eerste financiering van ING wordt hieraan een bijdrage geleverd.”

De financiering vanuit ING van 50 miljoen euro zal dit jaar geëffectueerd worden.

* Nederland telt circa 1,2 miljoen woningen in een VvE, waarvan ongeveer 850.000 woningen zich in een gemengde VvE bevinden. Een gemengde VvE is een VvE met zowel particuliere eigenaren als woningcorporaties (sociale huurwoningen) en/of particuliere beleggers als eigenaar. 

Share Button